Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

02.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

ZUS porozumiał się z KRUS. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie dla osób ubezpieczonych w KRUS mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r., tj. na papierowych formularzach ZUS ZLA.

 Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

Źródło: YAY foto

W przypadku wystawiania e-ZLA dla osoby ubezpieczonej w KRUS należy:

  • w pierwszym kroku kreatora wskazać właściwe miejsce ubezpieczenia, tj. KRUS, pola dotyczące danych płatnika (pracodawcy) pozostawić puste - nie należy wskazywać KRUS jako płatnika,
  • w każdym przypadku sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego oraz poinformować pacjenta o konieczności dostarczenia tego dokumentu do jednostki KRUS, w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Uwaga: Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA powinien być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

>>> Podatki a sprzedaż samodzielnie wyhodowanych kwiatów, roślin, owoców, miodu <<<

Od dnia 1 stycznia 2018 r.zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, również dla osób ubezpieczonych w KRUS.

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Źródło: ZUS 

Rolnik