Ekonomiczne uzasadnienie przekształceń a obniżanie podatków

Przekształcenia spółek motywowane są często optymalizacją finansową własnego biznesu. Biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy mieć na uwadze przede wszystkim jego skutki podatkowe.

Każda firma funkcjonująca w polskim obrocie gospodarczym jest uprawniona do dokonania przekształcenia, czyli do zmiany swojej obecnej formy prawnej w inną. Przedsiębiorcy decydują się na tę operację z różnych względów – nierzadko dochodzi do sytuacji, w której są wręcz zmuszeni do reorganizacji formy prawnej z uwagi na nowe obowiązki nakładane przez prawo. Transformacja firmy może być także motywowana optymalizacją finansową własnego biznesu i jego rozwojem. Dlatego też biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy uwzględnić przede wszystkim jego skutki podatkowe. Podpowiadamy, na jakie zmiany warto się zdecydować.

 

<< Likwidacja spółki >>

 

Kto może przekształcić swoją firmę?

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna mogą być przekształcone w inną spółkę handlową. Czyli zarówno spółka osobowa ma prawo przekształcać się w kapitałową, jak i na odwrót, a także osobowa w osobową oraz kapitałowa w kapitałową. Na te operacje pozwalają przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych. Ponadto polskie prawo dopuszcza transformacje jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej (z pewnymi obostrzeniami).

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową nie powoduje zmniejszenia obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a wręcz przeciwnie – spółki kapitałowe są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak takie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez firmy z powodu mniejszego osobistego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wspólnik w spółce kapitałowej nie odpowiada bowiem własnym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Dużo ciekawszą konfiguracją jest reorganizacja spółki kapitałowej w osobową.

Przyjrzymy się dokładniej transformacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Jest ona niezmiennie bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej pod względem podatkowym, ponieważ – jak zostało wspomniane – spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Spółka ta jest opodatkowana tylko jednorazowo – płaci wyłącznie PIT, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą najpierw nałożono obowiązek zapłaty CIT, a następnie wspólników zobligowano do PIT przy wypłacie dywidendy.

 

<< Objęcie udziałów w spółce >>

 

Transakcje obejmujące aport lub sprzedaż przedsiębiorstwa jako forma przekształceń

Dopuszczalne jest także przekształcenie majątkowe spółki w wyniku sprzedaży albo aportu całego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części (tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa). Cała operacja może okazać się bardzo korzystna podatkowo w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych. Przeprowadzona bez udziału doświadczonych doradców może jednak wzbudzić zainteresowanie fiskusa.

W sytuacji sprzedaży albo aportu dochodzi do ujawnienia wartości firmy, która regulowana jest przez odpowiednie przepisy podatkowe, pozwalające na jej amortyzację (obniżenie dochodu) u nabywcy przedsiębiorstwa. Dodatkowo przepisy podatkowe dotyczące aportów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie przewidują ich opodatkowania w momencie dokonywania aportu. Co do zasady, takie transakcje powinny być neutralne podatkowo, aby nie utrudniać przekształceń spółek.

Aby takie transakcje nie wzbudziły zainteresowania organów podatkowych i nie zostały uznane przez nie za obejście prawa, powinny być przeprowadzone w warunkach rynkowych. Oznacza to, że wartość firmy nie może być kreowana sztucznie, czyli nie powinna przewyższać jej faktycznej wartości. Organy podatkowe stosowały w ostatnim czasie klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania w przypadku nieuzasadnionego dzielenia operacji lub angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego.

Zaufana kancelaria podatkowa doradzi, na jaką formę przekształcenia powinien zdecydować się przedsiębiorca, a także pozwoli uniknąć sporów z fiskusem.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców.