Edukacja w JST bez VAT

Ewelina Czechowicz

Czynności wykonywane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r.

10 czerwca 2020 r. została wydana interpretacja ogólna, w której  Minister Finansów wskazał, że Jednostki Samorządu Terytorialnego nie występuje w roli podatnika VAT w przypadku, gdy wykonuje zadania związane z edukacją publiczną a także z pomocą społeczną.

Minister Finansów w wydanej interpretacji wymienia  jako niepodlegające ustawie o VAT, następujące świadczenia:

  • zapewnianie wyżywienia dla wychowanków placówek,
  • opieka w przedszkolu ponad podstawę programową,
  • wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw ukończenia roku szkolnego,
  • organizowanie przez szkoły tzw. „zielonych szkół”,
  • usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających pomocy innych osób,
  • zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej, gdzie zwykle odpłatność za świadczenia określana jest w drodze decyzji.

Wydana interpretacja ogólna uwzględnia wnioski płynące z wydawanych dotąd rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W większości swoich rozstrzygnięć sądy administracyjne uznawały, iż Jednostki Samorządu Terytorialnego świadcząc wymienione usługi za odpłatnością, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie są podatnikami VAT i nie są zobowiązane do wykazywania osiąganego z tego tytułu obrotu w deklaracjach VAT.

Całą interpretację Ministra Finansów znajdziesz tutaj

VAT