Senat rozpatrzy poprawki do Tarczy 4.0

Katarzyna Sudaj

Na wtorkowym posiedzeniu senackich Komisji zajmowano się poprawkami do tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. W środę zostaną one przedstawione senatorom na rozpoczynającym się posiedzeniu izby wyższej.

[aktualizacja 18.06]: Poprawek było tak dużo, że senatorowie odesłali tarczę 4.0 ponownie do prac w komisji.  

Dziś Senat rozpatrzy tzw. tarczę antykryzysową 4.0 czyli ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Wczoraj, we wtorek 16 czerwca, aktem prawnym zajmowały się senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Przypomnijmy, że ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 została 4 czerwca uchwalona przez Sejm. 5 czerwca trafia do Senatu i została skierowana do ww. Komisji.

Komisje nie skończyły pracy na tarczą 4.0. Jeden dzień to za mało

Dziś połączone komisje senackie: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą kontynuować wczorajsze posiedzenie. Wówczas zdecydują, jakie poprawki wniosą do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli do tzw. „Tarczy 4.0”.

W trakcie posiedzenia omówione zostały zmiany zaproponowane przez senackich legislatorów. Zaproponowali oni 69 poprawek. Znaczna ich część miała charakter legislacyjny, redakcyjny i doprecyzowujący. Kilka zmian dotyczyło przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postepowania karnego. Senator Magdalena Kochan zapowiedziała wniesienie poprawki skreślającej wszystkie przepisy kodeksowe, które, jej zdaniem, nie mają nic wspólnego z materią ustawy. Połączone komisje wysłuchały ponadto ekspertów i gości zaproszonych na posiedzenie.

Samorządowcy mają sporo uwag do tarczy 4.0

Szereg uwag do ustawy zgłosili samorządowcy. Dotyczyły one m.in. kwestii tzw. Janosikowego, a także uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wyrażali obawy, że instytucje finansowe utracą możliwość dofinansowania rozwoju gospodarki, jeśli niektórym przedsiębiorcom oferuje się całkowite zwolnienie z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wskazywali, że nie ma takich rozwiązań w całej UE. Proponowali m.in., by ustalić datę graniczną, do kiedy można składać wnioski o takie zwolnienia.

Samorządowcy podnosili także kwestię dodatkowego terminu matur w tym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną w różnych regionach kraju.

Skrytykowano zmiany w Kodeksie karny 

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich skrytykował wszystkie zmiany dotyczące przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu postepowania karnego – ich zasadność i tryb wprowadzania. Także przewodniczący Komisji Budżetu Kazimierz Kleina podkreślił, że nie pierwszy raz pod pretekstem przeciwdziałania skutkom pandemii wprowadza się zmiany w KK i KPK. Zdaniem senatora jest to nieuczciwe i nieprzyzwoite. Zaznaczył, że nie neguje potrzeby zmian w tych kodeksach, ale - jak powiedział - obowiązuje szczególny tryb uchwalania tych ustaw i obecny rząd miał na to 5 lat.

Przewodniczący Kleina zaapelował o zgłaszanie poprawek na piśmie. Poinformował, że ok. 20 poprawek zgłosił senator Grzegorz Bierecki, poprawki w imieniu PSL zgłosił senator Jan Filip Libicki.

Powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy.

Senat rozpoczyna prace dziś o godzinie 13.00.

/na podstawie senat.gov.pl

Koronawirus w Polsce