Tarcza 4.0 wróciła z poprawkami do senackich komisji

Komisje samorządu, rodziny i budżetu zarekomendowały Senatowi wprowadzenie do ustawy 100 poprawek. W trakcie debaty senatorowie zgłosili kolejne ok. 50 poprawek. W czwartek 18 czerwca Senat uchwalił tarczę 4.0 i przekazał ustawę do Sejmu. Głosowanie w piątek 19 czerwca.

Jak podkreślił senator sprawozdawca Kazimierz Kleina, już sama nazwa ustawy sugeruje, że dotyczy ona spraw związanych z finansami, kredytami, kwestiami budżetowymi i gospodarczymi. Zdaniem senatora do tych zagadnień odnosi się pierwsza część ustawy, która porządkuje pewne kwestie i daje spore wsparcie obywatelom i przedsiębiorcom. Ustawa reguluje jednak także wiele innych obszarów, wprowadza bowiem zmiany w 50 ustawach. Senator zwrócił uwagę, że po raz kolejny wprowadza się regulacje nie mające związku z kryzysem wywołanym epidemią.

Wykreślić z tarczy 4.0 zmiany w kodeksie karnym

Dlatego komisje zarekomendowały wykreślenie niektórych zapisów, zwłaszcza tych wprowadzających zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. Według senatora te zmiany powinny być wprowadzone w innym trybie. Sprawozdawca wniosku mniejszości senator Grzegorz Bierecki powiedział, że podczas komisyjnych prac nad ustawą doszło do sytuacji wyjątkowej, bowiem rzadko Senat usuwa z ustawy całe rozdziały i nie podejmuje wysiłku poprawienia zawartych tam przepisów. „Tak się stało właśnie w kwestiach dotyczących regulacji kodeksowych, kodeksu wykroczeń” – zaznaczył. Wyjaśnił, że złożone przez niego podczas posiedzenia komisji poprawki, poparte przez senatorów PiS, zakładają istotną zmianę w stosunku do tego, co przyjął Sejm w swojej ustawie. Senator zapewnił, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom środowisk prawniczych, uwzględniają np. uwagi Naczelnej Rady Adwokackiej. Senator wyraził przekonanie, że Sejm odrzuci poprawki, które wykreślają część regulacji z ustawy. W efekcie „dobre zmiany”, które znalazły się we wniosku mniejszości, „stanowiące istotną poprawę tych przepisów, nie będą mogły stać się prawem”. Apelował o ponowne rozważenie poparcia wniosku mniejszości.

Senator Bogdan Zdrojewski zwrócił uwagę na wady legislacyjne ustawy, które, w jego ocenie, są rażące. „O jakości tego prawa świadczy fakt, że same poprawki senackiego Biura Legislacyjnego zajęły 46 stron, co nie przynosi chluby Sejmowi i ekipie rządowej” – dodał. Jak zaznaczył, wprowadzone uprawnienia, choć oczekiwane, są mocno spóźnione. Senator mówił także o niedopuszczalności tzw. wrzutek do ustawy nie mających nic wspólnego z regulowaną materią. Z argumentami senatorów Kazimierza Kleiny i Bogdana Zdrojewskiego dotyczącymi „wrzutek legislacyjnych” nie zgodził się senator Grzegorz Bierecki. Powiedział, że „warto korzystać z dobrych pomysłów, kiedy się one pojawiają”.

Źródło: Twitter Senat RP

W czwartek 18 czerwca Senat przyjął tarczę 4.0 i ustawa została ponownie przekazana do Sejmu.

Źródło: Senat.gov.pl

Koronawirus w Polsce