Doradcy podatkowi, księgowi i biura rachunkowe apelują o zmiany w Polskim Ładzie 2.0

Ewelina Czechowicz

W związku z  pracami nad zmianami  przepisów Polskiego ładu środowisko doradców podatkowych oraz księgowych przedstawiło na ręce przedstawicieli Ministerstwa Finansów list otwarty dotyczący bieżących zmian podatkowych w szczególności dotyczących składki zdrowotnej. Jakie zmiany są postulowane przez specjalistów?

Autorzy listu zwracają uwagę na wynikający z Polskiego Ładu problem opodatkowania składki zdrowotnej podatkiem dochodowym, co potocznie nazywane jest „podatkiem od podatku”. Wskazują na dyskryminujący płatników składek nieproporcjonalny względem ZUS-u czas na skorygowanie dokonanych obliczeń podstawy obliczenia składki zdrowotnej i samej tej składki. W załączniku do listu jego twórcy wskazują również na konieczność nowelizacji konkretnych przepisów, których wykładnia albo daje wynik zgoła odmienny od deklarowanego w uzasadnieniu do ustawy, albo nie daje żadnej odpowiedzi na postawione pytania.

Specjaliści apelują o możliwość zmiany formy opodatkowania

W liście jego autorzy piszą: „Zwracamy uwagę, że proponowane przez Państwa zmiany mogą zmienić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Może okazać się, że w indywidualnych przypadkach zmieni się, wybrana przez podatnika na początku roku, optymalna forma opodatkowania biznesu. Szanując uczciwą regułę niezmieniania zasad gry w trakcie jej trwania, uważamy, że koniecznością stało się umożliwienie podatnikom dokonywania wyboru formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, a nawet w określonym terminie po jego zakończeniu. Zrekompensowałoby to podatnikom brak stabilności prawa podatkowego, z czym ostatnio muszą się mierzyć. Jednocześnie – nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – zwiększyłoby poziom akceptacji dla wprowadzanych zmian. (...) W naszej ocenie już dziś istnieją poważne argumenty aksjologiczne za przesunięciem terminu do wyboru formy opodatkowania. Planowane – w trakcie roku – zmiany w podatkach dochodowych (nawet jeśli miałyby być korzystne dla podatników) stanowią dodatkowy, ważny argument w tym zakresie. Mamy nadzieję, że stosowne regulacje znajdą się w procedowanej nowelizacji”.

Wczoraj w wypowiedzi dla Radia Puls wiceminister finansów Artur Soboń powiedział:

Rozważamy wprowadzenie możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców. Wskazał, że jest to jeden z głównych postulatów, które pojawiły się w konsultacjach dot. zmian w podatkach.

„W związku z tym, że zmieniamy zarówno na liniówce jak i ryczałcie, dając możliwość do limitu odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, tym samym pomniejszenia podatku dla tych przedsiębiorców, ale jednocześnie obniżamy skalę o 5 punktów procentowych, czyli o 30 proc., to przedsiębiorcy powinni ponownie mieć możliwość wyboru, co jest dla nich bardziej korzystne" - powiedział Artur Soboń. Dopytywany, jak prawdopodobne jest wprowadzenie takiej możliwości, zastrzegł, iż będzie to "pod warunkiem, że to będzie systemowa propozycja w rozliczeniu rocznym - o takiej formule możemy rozmawiać".

List otwarty doradców podatkowych w sprawie składki zdrowotnej

Źródło: shutterstock

Problem ze składką zdrowotną

Doradcy podatkowi i księgowi zwracają szczególną uwagę na występujące problemy dotyczące opłacania składki zdrowotnej na nowych zasadach. Wskazują oni, że od czasu wejścia w życie Polskiego Ładu podatników dotykają podwójnie negatywne konsekwencje podatkowe związane z obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej, gdyż po pierwsze nastąpił gwałtowny wzrost składki, a po drugie:

  1.  nie może ona już być odliczona od podatku (nawet w części, jak to miało miejsce w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2022 r.),
  2.  nie można pomniejszyć o nią podstawy opodatkowania, od której liczona jest wysokość podatku, co de facto oznacza, że mimo zapłaty już przez zobowiązanego daniny publicznej w postaci składki zdrowotnej, ta kwota jest ponownie opodatkowana podatkiem dochodowym, tak jakby wciąż była w posiadaniu podatnika.

Zgodnie z treścią listu zaproponowane w projekcie z 24 marca 2022 r. zmiany nie dotyczą osób opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, w tym przedsiębiorców, którzy musieli do 21 lutego br. wybrać formę opodatkowania i opłacają teraz podatek właśnie na zasadach ogólnych, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców pomniejszenie podstawy opodatkowania następowało będzie tylko w pewnej, zwykle niewielkiej części. "Podstawa opodatkowania w przypadku osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie tzw. zasad ogólnych, podatkiem liniowym, ale też podatkiem zryczałtowanym oraz ze stosunku pracy, pomniejszana jest o składki na ubezpieczenia społeczne, koszty uzyskania przychodu, kwotę zmniejszającą podatek oraz, o ile podatnik opodatkowuje swoje dochody z pracy lub działalności gospodarczej na zasadach ogólnych i spełnia warunki, o tzw. ulgę dla klasy średniej. Składka zdrowotna obliczana jest natomiast od kwoty przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty, ale nie zmniejsza podstawy opodatkowania. Przed wejściem w życie Polskiego Ładu znaczna część składki (7,75%) była odliczana od podatku, obecnie takiej możliwości już nie ma. W tej sytuacji podatek dochodowy obliczany jest również od kwoty, która potrącona została już z wynagrodzenia jako składka zdrowotna lub pobrana i odprowadzona do ZUS-u od dochodu lub przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej – co w konsekwencji powoduje realne zwiększenie obciążeń podatkowych. Modyfikację naliczania składki zdrowotnej w pierwszej kolejności już odczuwają podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej opłacający podatek dochodowy w formie podatku liniowego, zaraz potem odczują opłacający podatek na tzw. zasadach ogólnych, gdy przekroczą ich dochody kwotę wolną od podatku, ale skutki odczują też stanowiący największą grupę pracownicy etatowi oraz osoby pobierające świadczenie emerytalne, rentowe i zasiłki.”

Projektowane zmiany już w kwietniu w Sejmie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, projekt zmian podatkowych trafi na posiedzenie Sejmu w ostatnim tygodniu kwietnia - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Pełna treść listu otwartego oraz załącznik poniżej:

LIST OTWARTYW SPRAWIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W Polskim Ładzie doradców podatkowych, księgowych, biur rachunkowych

Załącznik do listu otwartego

Polski ŁadPłatnik PITSkładka zdrowotnaPodatki 2022HOT