Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca, rodzice zyskają do niego prawo od 1 do 27 lutego 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek rozporządzenia, rząd przywraca prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rodzice będą mogli skorzystać ze świadczenia w okresie od 1 do 27 lutego 2022 r.  Kto będzie mógł wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?- wyjaśniamy

Zgodnie z treścia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r.: "Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż do dnia 27 lutego 2022 r."

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca na okres od 1 do 27 lutego 2022 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest szczególnym świadczeniem przyznawanym z powodu COVID-19, i przysługuje rodzicom/opiekunom tak by mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek opiekuńczych. O

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przywrócony w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Jak wskazała w poniedziałek minister Maląg "Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówki z powodu COVID-19, do której uczęszcza dziecko. Decydując się ponownie na wprowadzenie nauki zdalnej, zdecydowaliśmy, że rodzice znów będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku, żeby zapewnić dzieciom opiekę podczas nauki w domu"

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca

Źródło:shutterstock

Nauka zdalna od 27 stycznia 2022 r.  do 27 lutego 2022 r. a prawo do zasiłku

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 1 lutego do 27 lutego 2022 r. będą mogli skorzystać rodzice:

- dzieci do lat 8

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

– ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Kwarantanna w żłobku, przedszkolu lub szkole a prawo do zasiłku 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm. prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w sytuacjach wskazanych w tej ustawie.  Dziecko objęte kwarantanną uważa się za chore, podobnie jak dziecko w izolacji po pozytywnym wyniku testu na Covid-19. Fakt objęcia dziecka kwarantanną powoduje, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku do ukończenia 14 roku życia nabywają prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.  Świadczenie to przysługuje również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza Art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zasiłkowej. W związku z bieżącą sytuacją związaną z COVID-19, przyjęto, że za „zamknięcie placówki”, należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej, tj. nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, by to świadczenie przysługiwało.

Wymiar dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, który mógłby zapewnić dziecku opiekę. 

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć oświadczenie  o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole. Pracownicy i zleceniobiorcy składają takie oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Z kolei osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają takie oświadczenie w ZUS. Mogą oni skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia elektronicznie przez   konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Koronawirus w Polsce