Rodzice nadal bez dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Ewelina Czechowicz

Rząd utrzymuje naukę stacjonarną w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji prasowej. Jak podkreślił decyzja ta może zostać zmieniona w zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Oznacza to że na chwilę obecną dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wróci. Co zatem jeśli szkoła lub przedszkole zostaną zamknięte? Lub dziecko zostanie skierowane na kwarantannę?

Zasiłek opeikuńczy nie wróci

Źródło: shutterstock

W czasie pandemii rząd już wielokrotnie wprowadzał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pomimo rosnącej ilości zachorowań "Utrzymujemy, że dzieci przedszkolne i dzieci klas I-III szkół podstawowych mogą uczęszczać do szkół, ale uzależniamy to od tego, jaka będzie krzywa zachorowań w najbliższym czasie" – powiedział Premier Morawiecki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią Covid-19 był wypłacany w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.

Wówczas świadczenie przysługiwało rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także w sytuacji, gdy dzieci nie mogły uczęszczać do placówek oświatowych ze względu na obostrzenia. Dodatkowo skorzystać z niego mogli rodzice dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie przysługiwało także rodzicom bądź opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. rodzicom i opiekunom przysługiwał dodatkowy  zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy w czasie II fali Covid-19

Teraz z zasiłku można korzystać wyłącznie na zasadach ogólnych. Podstawą wypłaty zasiłku jest decyzja sanepidu lub zaświadczenie lekarskie lekarza POZ kiedy dziecko zostanie objęte kwarantanną lub izolacją. Dopiero kiedy klasy I-III przejdą na tryb zdalny nauki świadczenie możliwe, że zostanie przywrócone.

Koronawirus w Polsce