Dodatek za wieloletnią pracę a obliczanie trzynastki. Nowa wykładnia MR

Iwona Maczalska

Ze względu na ciągle zmieniające się interpretacje przepisów dotyczących zasad prawidłowego obliczania trzynastek, wiele wątpliwości budzi kwetia zaliczania do podstawy wynagrodzenia, dodatków za wieloletnią pracę. Obawy z tym związane nie są bezpodstawne, okazuje się bowiem, że nawet Ministerstwo Rozwoju zmienia swoją dotychczasową wykładnię.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniło zdanie na temat zasad prawidłowego wyliczania trzynastego wynagrodzenia. Na pytanie gazety DGP związane z zasadami wyliczania trzynastki i uwzględniania w podstawie dodatku za wieloletnią pracę, wypłacanego za czas choroby, resort pracy przedstawił zupełnie odmienną wykładnię przepisów, niż stosowaną dotychczas.

Zasady obliczania trzynastki 2021 - nowa wykładnia przepisów

Źródło: shutterstock

Sposób wyliczania trzynastki - dotychczasowa praktyka

Najwięcej wątpliwości w związku z wyliczaniem podstawy wymiaru trzynastego wynagrodzenia budziła kwestia uwzględnienia w podstawie trzynastki dodatku za wieloletnią pracę, przysługującego pracownikowi samorządowemu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, również z powodu choroby. W świetle dotychczasowej wykładki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 roku r. - dodatek za wieloletnią pracę miał być w całości uwzględniany w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ministerstwo Rozwoju zmieniło jednak zdanie.

Obliczanie trzynastki - nowa wykładnia Ministerstwa Rozwoju

Okazuje się, że ministerstwo zmieniło zdanie na temat zasad obliczania trzynastego wynagrodzenia. Na pytanie zadane przez Dziennik Gazeta Prawna, dotyczące utrzymania dotychczasowego stanowiska resortu związanego z zaliczaniem do podstawy wymiaru trzynastego wynagrodzenia, dodatku za wieloletnią pracę – resort pracy przedstawił odmienną od dotychczasowej wykładnię przepisów.

W świetle najnowszej wykładki MRPiT z dnia 15 lutego 2021 roku, udzielonej w odpowiedzi na pytanie gazety DGP - kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy dodatek za wieloletnią pracę powinien być wliczany do podstawy obliczania trzynastki jest tzw. ,,okres faktycznie przepracowany” w roku kalendarzowym przez pracownika, a nie ,,okres pozostawania w stosunku pracy” - jaki ma miejsce w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu chorobowym.

Dlatego też resort pracy uznał, że ,, przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się m.in. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego itp. W konsekwencji – w opinii resortu – dodatek za wieloletnią pracę wypłacony za okres choroby nie powinien być wliczany do podstawy ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego”.

Płaca minimalna