Dochody wakacyjne dziecka pozbawią ulgi prorodzinnej

Piotr Szulczewski 20.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Dziecko, które zarabia w wakacje może pozbawić rodziców ulgi prorodzinnej. Zarobki wakacyjne wpływać mogą również na wymiar ulgi przysługującej za pozostałe dzieci w rodzinie lub zmuszą rodziców do liczenia własnych dochodów.

Ulgi prorodzinnej nie pozbawią rodziców zarobki dziecka, które nie osiągnęło 18 roku życia. Takie dziecko może zarabiać w wakacje nie martwiąc się o górny limit osiąganych dochodów.

W przypadku dziecka pełnoletniego, uczącego się - do 25 roku życia - limit ten wynosi maksymalnie 3089 zł. Limit ten liczyć należy jako dochód, którym jest z reguły kwota „na rękę”, czyli tzw. przychód (kwota brutto) po odjęciu kosztów uzyskania. Do limitu nie wlicza się renty rodzinnej. Kwotę dochodu oblicza się jako sumę wszystkich zarobków dziecka opodatkowanych według skali podatkowej lub ryczałtem 19% z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i praw pokrewnych. Dziecko swobodnie może natomiast zarabiać na umowy zlecenie z wynagrodzeniem do 200 zł. Umowy takie, opodatkowane ryczałtowo, nie wpływają na wartość limitu i nie sumuje się ich z pozostałymi zarobkami dziecka.

Dochody dzieci w deklaracji rocznej

 

W przypadku, gdy dziecko pełnoletnie przekroczyło limit 3089 zł – ulga nie przysługuje w danym roku. Zatem nie skorzysta się z niej nie tylko w miesiącach zarabiania przez dziecko lub w miesiącu przekroczenia limitu, ale również za pozostałe miesiące roku podatkowego.

Limit na pozostałe dzieci w rodzinie też ulega ograniczeniu

Poważny problem przy interpretacji obowiązujących od 2013 r. budzi sytuacja, w której podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Mimo, że formalnie prawo do ulgi podatkowej stosuje się odpowiednio do rodziców dzieci pełnoletnich, w przypadku gdy dziecko takie w roku przekroczy limit zarobków, podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 96,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i nie osiągnie prawa do podwyższonego limitu 139,01 zł na jedno z trójki dzieci.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit dochodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi. Jeżeli okazałoby się, że rodzice zarabiali zbyt wiele. to po przekroczeniu limitu własnych dochodów, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci.  Powyższą interpretację potwierdza również KIP (Krajowa Informacja Podatkowa), która wskazuje, że po pierwsze należy patrzeć na ilość dzieci, do których przysługuje ulga, a dopiero po stwierdzeniu ich ilości – na kwotę ulgi oraz na to, czy rodzice muszą czy też nie muszą obliczać własnych dochodów dla korzystania z odliczenia.

Piotr Szulczewski
PIT.pl