Do 2 lutego wyślij PIT-4R do urzędu skarbowego

Iwona Maczalska 21.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Płatnicy podatku PIT, którzy w 2014 roku zatrudniali inne osoby i pełnili rolę płatników m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek PIT w 2014 roku.

W poniedziałek 2 lutego mija ostateczny termin złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 roku. W bieżącym roku nie wszyscy podatnicy będą mieli jednak wybór co do formy sporządzania i przesyłania druku PIT-4R do urzędu skarbowego.

PIT-4R za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

PIT-4R papierowo czy elektronicznie

Przed wysłaniem deklaracji PIT-4R do urzędu skarbowego warto zapoznać się ze zmianami przepisów, jakie obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Przepisy te ograniczają bowiem grono podatników, którzy mogą sporządzić druk PIT-4R w wersji papierowej i wysłać go do urzędu skarbowego za pomocą Poczty Polskiej.

W 2015 roku kluczowe znaczenie ma ilość pracowników, w stosunku do których wykonuje się rolę płatnika składającego informacje podatkowe, bowiem tylko płatnicy zatrudniający i rozliczający do 5 pracowników złożą w 2015 roku druk PIT-4R w wersji papierowej. Płatnicy podatku PIT zatrudniający powyżej 5 pracowników, a także biura rachunkowe zmuszone są sporządzić elektroniczny druk PIT-4R oraz wysłać go do urzędu skarbowego za pośrednictwem internetu.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-4R (5) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Do jakiego urzędu skarbowego wysłać PIT-4R?

Roczna deklaracja PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy jest drukiem wysyłanym wyłącznie do urzędu skarbowego. Płatnik nie ma obowiązku przekazać go do podatnika.

Druk PIT-4R należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli nie jest on osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jak wysłać druk PIT-4R przez Internet?

Płatnicy, którzy zmuszeni są do sporządzenia elektronicznego druku PIT-4R i jego wysłania przez internet mogą skorzystać z:

  1. wysyłki druku za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych – niektóre programy do rozliczeń rocznych dają możliwość utworzenia i wysłania elektronicznej deklaracji do urzędu skarbowego, ewentualnie
  2. portalu ePUAP, podpisując druk podpisem elektronicznym: http://www.pit.pl/jak-krok-po-kroku-wyslac-deklaracje-pit-przez-epuap-14418/

PIT-4R złóż do 2 lutego

Ustawowy termin przekazania druku PIT-4R zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej przypada 31 stycznia każdego roku podatkowego. Ze względu jednak na to, że w 2015 roku 31 stycznia przypada w sobotę, termin ten zostaje przeniesiony na najbliższy dzień roboczy, a wiec na 2 lutego 2015 roku.

Płatnicy, którzy wypełnią papierową wersję druku PIT-4R oraz wyślą ją za pośrednictwem Poczty Polskiej powinni zwrócić uwagę na dochowanie terminu rozliczenia. W przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty liczy się bowiem data umieszczona na stemplu pocztowym.

Iwona Maczalska,
PIT.pl