Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do 15 października zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego na WUS

Ewelina Czechowicz

15 października mija termin na zgłoszenie zmiany urzędu skarbowego na wyspecjalizowany urząd skarbowy.

W rozporządzeniu z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, Minister Rozwoju i Finansów określił kategorie podmiotów, warunki zaliczenia do odpowiedniej kategorii, zasięg terytorialny oraz tryb zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego. Akt ten określa grupy podatników, którzy obsługiwani są przez WUS.

Do 15 października zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego na WUS
Źródło: shutterstock.com

Co to takiego WUS?

Wyspecjalizowany urząd skarbowy (WUS) to taki, który zajmuje się obsługą największych podmiotów gospodarczych. Funkcjonują w Polsce od stycznia 2004 r. Do WUS należy zgłosić się zgodnie z właściwością miejscową. Obecnie działa dwadzieścia dużych urzędów skarbowych.
Przedsiębiorcy składający zawiadomienie muszą wybrać ten, w którego właściwości miejscowej prowadzą działalność gospodarczą.

Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
1Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiuwojewództwo dolnośląskie
2Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczywojewództwo kujawsko-pomorskie
3Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lubliniewojewództwo lubelskie
4Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górzewojewództwo lubuskie
5Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodziwojewództwo łódzkie
6Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowiewojewództwo małopolskie
7Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawieczęść gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz
8Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawieczęść gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola
9Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiumiasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski
10Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opoluwojewództwo opolskie
11Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowiewojewództwo podkarpackie
12Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstokuwojewództwo podlaskie
13Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańskuwojewództwo pomorskie
14Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcumiasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański
15Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białejmiasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
16Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie
17Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztyniewojewództwo warmińsko-mazurskie
18Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniumiasta na prawach powiatu: Leszno, Poznań powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski
19Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszumiasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki
20Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczeciniewojewództwo zachodniopomorskie

/załącznik nr 1 do rozporządzenia /

Podatnicy, którzy podlegający pod WUS

Do kategorii podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe należą podmioty o określonej strukturze organizacyjnej, podmioty w zarządzaniu którymi mają udział podmioty zagraniczne, oraz podmioty o istotnych przychodach.

Podmioty o określonej strukturze organizacyjnej

Do podmiotów, które przez swoją strukturę organizacyjną podlegają WUS zaliczamy:

  1. podatkowe grupy kapitałowe;
  2. banki;
  3. zakłady ubezpieczeń;
  4. jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
  5. jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  6. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych;

Kryterium udziału w zarządzaniu przez podmioty zagraniczne

Ze względu na kryterium udziału w zarządzaniu przez podmioty zagraniczne przez WUS obsługiwane są:

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  1. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
  2. są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  3. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów

– z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

Kryterium przychodów

Pod WUS podlegają również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które  w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5.000.000 euro, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Termin przejścia pod obsługę WUS

Terminy przejścia pod obsługę dużych urzędów skarbowych (wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) uzależniony jest od charakteru podmiotu.

Podmioty zarządzane przez nierezydentów przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym spełnią warunki włączenia ich do tej kategorii podatników. Podmioty, które spełnią te kryteria w 2020 roku, zmienią dotychczasowy urząd skarbowy na wyspecjalizowany z dniem 1 stycznia 2021 roku,

Firmy, które osiągnęły przychody przekraczające 5 mln EUR przechodzą do WUS z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym ich przychód osiągnął wymagany pułap. Tak więc, od 1 stycznia 2021 roku do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przejdą podmioty, które uzyskały przychód o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego na WUS?

Zawiadomienie o objęciu podatnika od następnego roku właściwością dużego urzędu skarbowego należy złożyć w terminie do 15 października roku poprzedzającego taką zmianę. Zawiadomienie składa się do dotychczasowego urzędu.

Kontrola