Dłuższy termin przekazania ORD-U do organu podatkowego

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o wydłużonym terminie przekazania do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023 r. pod poz. 422 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Źródło: shutterstock

W wydanym rozporządzeniu (§ 1 pkt 1) wydłużono termin przekazania do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy. Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie w powyższym zakresie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 21 marca 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia zrównuje termin złożenia ORD-U z terminem na złożenie Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby w obu przypadkach był to termin do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Dziennika Ustaw.

Źródło: MF

Inne podatkicło