Dłuższy termin obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej. Projekt ustawy RM

Redakcja PIT.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wydłuża czas obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej. Wydłużenie jej działania do końca 2022 r. to m. in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej oraz nawozów.

» Tarcza antyinflacyjna 2022-2023. Najnowsze propozycje rządu

Rząd chce wydłużyć działanie Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. To m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne 2 miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność. 

» Tarcza Antyinflacyjna 2.0 - zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawkowe

Tarcza antyinflacyjna do końca 2022 rokui

Źródło: shutterstock

Przedłużenie działania Tarczy Antyinflacyjnej

Do końca 2022 r. rząd wydłuży działanie Tarczy Antyinflacyjnej, która łagodzi skutki wzrostu cen, spowodowanych przede wszystkim atakiem Rosji na Ukrainę.

Oznacza to m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Jest to:

  • 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);
  • 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
  • 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);
  • 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
  • 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);
  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;
  • 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);
  • obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do minimum unijnego.

Pozostałe zmiany 

Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Nowelizacja służy np. wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.

Nowe rozwiązania uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też  doprecyzowania obowiązujących przepisów. 

Zmiany upraszczają np. realizację obowiązków podatkowych w zakresie PIT (m.in. ułatwienie w systemie e-PIT dotyczące korzystania z ulgi dla rodzin 4+). 

Źródło: RM

Podatek PITCITVAT