Deklaracja PIT podpisana za drugiego małżonka

Piotr Szulczewski 15.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

2016-04-14

Małżonkowie często wspólnie podejmują się rozliczania deklaracji PIT. U niektórych z nich zajmuje się tym żona, u niektórych – mąż. Wątpliwości budzić może kwestia, czy małżonek może rozliczyć drugiego członka rodziny podpisując jego indywidualną, a także wspólną deklarację podatkową.

Deklaracja PIT podpisana za drugiego małżonka

Źródło: YAY foto

Możliwość złożenia deklaracji za drugiego z małżonków nie jest ograniczona przepisami prawa, niemniej osoba składająca podpis musi posiadać odpowiednie upoważnienie od rozliczanego. W innym przypadku będzie to działanie bez upoważnienia, w efekcie czego deklaracja nie będzie wiążąca.

Upoważnienie drugiej osoby do składania deklaracji musi być wcześniej złożone do urzędu skarbowego na druku UPL-1P. Podlega ono opłacie w wysokości 40 zł. Inna procedura dotyczy rozliczeń elektronicznych – w takim przypadku dostarczyć trzeba druk pełnomocnictwa UPL-1, jednak nie ponosi się z tego tytułu opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo do elektronicznych rozliczeń podatkowych – UPL-1 złożyć trzeba jednak standardową drogą – w formie wydrukowanego dokumentu, podpisanego przez małżonka, który ma być w przyszłości reprezentowany.

Wspólne rozliczenie inne niż rozliczenie za drugiego małżonka

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie decydują się rozliczać wspólnie i składają wspólne zeznanie podatkowe PIT. Mogą tego dokonać nadruku PIT-36 lub PIT-37. W przypadku takich deklaracji składanych łącznie wystarczającym jest podpis jednego z małżonków przy czym nie trzeba składać dodatkowych oświadczeń – upoważnień UPL-1 lub UPL-1p. W deklaracji znajduje się pole, w którym wypełniający deklarację zaznacza, że chce opodatkować się razem z drugim małżonkiem. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. W efekcie:

  • jeżeli małżonkowie zdecydują się rozliczać wspólnie na PIT-36lubPIT-37 – podpis złożyć może pod nim jedno z nich,
  • jeżeli małżonkowie składają osobne zeznania PIT-36 lub PIT-37 – wówczas o ile nie doszło do upoważnienia drugiego małżonka podpis powinien złożyć każdy z nich – pod własną deklaracją podatkową,
  • jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie na PIT-36 lub PIT-37 oraz dodatkowo składają samodzielnie inne zeznania podatkowe – PIT-28, PIT-38, PIT-39, wówczas te pozostałe zeznania podpisuje składający podatnik (małżonek podatnika bez upoważnienia nie może sam podpisać takiej deklaracji),

UPL-1 dla małżonka bez uprawnień do zawodowego prowadzenia czynności podatkowych?

Należy pamiętać, że czynności w imieniu innego podatnika w zakresie składania deklaracji podatkowych zostały zastrzeżone dla osób zawodowo zajmujących się tymi działaniami. Obecnie czynności te prowadzić powinny osoby posiadające odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Upoważnienie przekazywane drugiemu małżonkowi nie powinno przeczyć tej zasadzie. W efekcie lepszym jest, by wypełniający domowe zeznania podatkowe, przekazał wypełniony druk do skontrolowania i podpisania drugiej osobie w taki sposób, bo to ona sama uznawana była za podatnika rozliczającego i składającego własne zeznanie podatkowe.

Piotr Szulczewski, PIT.pl