Darowizn o niskiej wartości nie musisz zgłaszać organowi podatkowemu

Piotr Szulczewski 25.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nie ma konieczności, by niewielkie kwoty darowizn między osobami najbliższymi zgłaszać na druku SD-Z2. Kwoty takie są zwolnione z podatku nawet bez zgłoszenia ich do urzędu skarbowego.

Podatnicy często zastanawiają się, czy drobne kwoty między najbliższymi członkami rodziny należy rozliczać przed organem podatkowym. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, do której zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Podatek od darowizny
Źródło: EastNews

Przykład
Matka podarowała córce 9000 zł. Darowizna ta nie jest opodatkowana i nie trzeba jej rozliczać przed organem podatkowym.

Najbliższa rodzina - małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, przysposobiony i jego zstępni oraz przysposabiający, są jednak zwolnieni z podatku niezależnie od wartości darowizny, jaką otrzymają pod warunkiem złożenia deklaracji SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od daty spełnienia darowizny.

Przykład

Matka podatowała córce 20.000 zł. Córka w terminie 6 miesięcy składa SD-Z2 i dokumentuje darowiznę dowodem przekazania na rachunek płatniczy. Podatek nie wystąpi – zastosowane zostanie zwolnienie podatkowe.

Zgłoszenie na druku SD-Z2 nie jest potrzebne, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł.

Przykład

Matka podarowała córce 3000 zł. Darowizny w ostatnim okresie wyniosły:

  • Rok wcześniej - 4000 zł,
  • Dwa lata wcześniej - 1000 zł,
  • Trzy lata wcześniej 500 zł,
  • Cztery lata wcześniej 1000 zł,
  • Pięć lat wcześniej 3000 zł.

Na SD-Z2 udokumentować należy wyłącznie nadwyżkę ponad wartość 9637 zł, czyli 12.500 – 9637 zł = 2863 zł.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl