Danina solidarnościowa w PIT za 2022 rok. Kto musi ją zapłacić, do kiedy i od jakich dochodów?

Ewelina Czechowicz

Kiedy suma dochodów osoby fizycznej przekracza 1 000 000 zł podatnik, jest do zapłaty fiskusowi daniny solidarnościowej. Do kiedy trzeba ją zapłacić? Jakie dokumenty złożyć oraz od jakich dochodów ją wyliczyć? – podpowiadamy

Osoby fizyczne, których dochody w 2022 roku przekroczyły 1 000 000 zł, zobowiązane są do zapłaty dodatkowej sumy fiskusowi — daniny solidarnościowej, która wynosi 4% nadwyżki dochodu podatnika PIT ponad kwotę 1.000.000 zł.

Do kiedy należy zapłacić daninę solidarnościową w 2022 roku?

Termin zapłaty daniny solidarnościowej upływa 30 kwietnia 2022 roku, z uwagi na fakt, że jest to niedziela, podatnicy mają czas do 2 maja 2023 r. by zapłacić daninę i złożyć deklarację DSF-1.

Dochody objęte daniną solidarnościową 

Przy wyliczeniu wysokości daniny solidarnościowej osoba fizyczna powinna wliczyć:

  • dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich itp.;
  • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport;
  • dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%;
  • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej.

Dochody wyłączone z daniny solidarnościowej

Przy wyliczeniu daniny solidarnościowej nie należy uwzględniać: 

  • przychodów z najmu lub dzierżawy, jeśli są one opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarczą);
  • dochodów pasywnych odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnik, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem daninę solidarnościową, płaci od całości swojego dochodu. Dochód każdego z małżonków rozpatrywany jest odrębnie dla potrzeb ustalenia daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa w PIT za 2022 rok - kto musi ją zapłacić, do kiedy i od jakich dochodów?

Źródło: Shutterstock

Przychody uzyskane za granicą a danina solidarnościowa

W zależności od zasad opodatkowania niektóre dochody, które osoba fizyczna uzyskała za granicą, uwzględnia się w podstawie opodatkowania daniną solidarnościową. I tak:  

  • do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. dochody z Niemiec, Czech, Szwecji czy Francji);
  • do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową wlicza się dochody osiągnięte za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia (np. dochody z Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, czy Rosji).

Konsekwencje opłacenia daniny solidarnościowej po 2 maja 2023 roku

Podatnicy, którzy nie wpłacą daniny solidarnościowej do 2 maja 2023 roku, muszą się liczyć z koniecznością zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Będą one liczone od 3 maja 2023 r. za cały okres, w którym dany podatnik pozostawał w zwłoce.

Podatki 2022Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITUlga termomodernizacyjna