Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czy odsetki od zaległości podatkowych wzrosną?

Iwona Maczalska

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od kilku lat podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. Zwyczajowo taka podwyżka pociągała za sobą automatyczny wzrost odsetek podatkowych, czyli dodatkowych kosztów jakie muszą ponieść podatnicy, którzy nie dotrzymali obowiązujących terminów podatkowych. Czy będzie tak i teraz? Czy odsetki podatkowe wzrosną od 7 października?

6 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Podjęła ona niespodziewaną decyzję o podwyżce stóp procentowych. Skutkiem zmian będzie z całą pewnością wzrost kosztów kredytów hipotecznych. Czy wzrosną również odsetki od zaległości podatkowych?

Odsetki podatkowe 2021

Źródło: shutterstock

Wyższe stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,00%;
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,51%;
  • stopa dyskontowa weksli 0,52%.

To właśnie stopa lombardowa będzie miała kluczowe znaczenie dla podatników posiadających zaległości podatkowe. Na jej podstawie oblicza się bowiem wysokość obowiązujących odsetek podatkowych.

O ile wzrosną odsetki podatkowe?

Do ustalenia wysokości odsetek podatkowych wykorzystuje się wysokość obowiązującej stopy lombardowej. Aby obliczyć nową wysokość odsetek podatkowych należy skorzystać ze wzoru:

 2x stopa lombardowa + 2%, czyli 2 x 1,00% + 2% = 4%.

Czy oznacza to, że wysokość odsetek podatkowych ulegnie zmianie od 7 października? Niestety podatnicy nie mogą na to liczyć. W myśl bowiem art. 56. § 1. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Ponieważ nowa wysokość odsetek podatkowych wynosiłaby 4%, a więc mniej niż 8% - dlatego wysokość odsetek podatkowych ostatecznie nie ulegnie zmianie i będzie nadal wynosiła 8%.

Oznacza to, że nie zmienią się również wysokości odsetek obniżonych 50% oraz podwyższonych 150%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Odsetki od zobowiązań podatkowych
OdsetkiOdsetki obniżone 50%Odsetki podwyższone 150%Obowiązują od
8,0 %4,0 %12,0 %01.01.2016

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Odsetki