Czy odliczysz internet w telefonie lub laptopie w PIT za 2017?

Iwona Maczalska 07.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy w 2017 roku ponieśli wydatki na Internet mają prawo odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki. Ulga na Internet w 2018 roku nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom.

Czy odliczysz internet w telefonie w PIT za 2017?

Czy odliczysz internet w telefonie w PIT za 2017? / YAY foto
 

Podatnicy w 2018 roku mają prawo rozliczyć w swojej deklaracji PIT ulgę internetową. W ramach ulgi internetowej odliczyć od dochodu można nie tylko wydatki poniesione w związku z używaniem sieci Internet w domu, lecz także w telefonie komórkowym.

Kto skorzysta z ulgi internetowej w 2018 roku?

Z ulgi na Internet skorzystać mogą:

  1. podatnicy, którzy ponieśli w 2017 roku wydatki na Internet i posiadają dokument potwierdzający poniesione wydatki,
  2. podatnicy, którzy byli opodatkowani według skali podatkowej bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatnicy, którzy w latach wcześniejszych wcale nie korzystali z ulgi internetowej, bądź po raz pierwszy odliczali ją w zeznaniu za 2016 rok. Odliczenia ulgi internetowej można bowiem dokonywać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.
  4. podatnicy, którzy wydatków na sieć Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu, albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Ulga internetowa za dwa kolejno następujące po sobie lata

Zanim przystąpimy do rozliczania ulgi internetowej warto mieć na uwadze, że przysługuje ona wyłącznie za dwa kolejno następujące po sobie lata. Oznacza to, że podatnicy, którzy pierwszy raz rozliczyli ulgę w zeznaniu za 2016 rok – w tym roku zrobią to po raz ostatni – w zeznaniu za 2017 rok. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Jeżeli więc podatnik rozpocznie odliczanie ulgi w jednym roku podatkowym, może po raz kolejny odliczyć ją w kolejnym, następującym po nim roku.
 

Prawo do ulgi internetowej w dwóch kolejno następujących po sobie latach

Lata, w których korzystano z ulgi 2014 2015 2016 2017 2018

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wydatki na internet w telefonie lub laptopie w PIT za 2017 rok

Podatnicy mają prawo rozliczenia wszelkiego rodzaju wydatków związanych z użytkowaniem sieci internet. Bez znaczenia pozostaje miejsce oraz forma dostępu do internetu. Oznacza to, że w ramach ulgi internetowej odliczyć można wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu w miejscu zamieszkania zarówno przez stałe łącze jak i bezprzewodowe, a także wydatki poniesione na korzystanie z internetu za pomocą urządzeń mobilnych tj. telefony komórkowe, czy laptopy.

Warto mieć na uwadze, że w ramach ulgi internetowej nie można odliczyć wydatków poniesionych na instalacje sieci internet w domu, czy obsługę techniczną.

Prawo do skorzystania z ulgi internetowej uzależnione jest jednak od posiadania dokumentów, które potwierdzą poniesione na internet wydatki.

Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku na internet w telefonie będzie w szczególności faktura VAT. Dokument uprawniający do odliczenia zawierać musi:

  1. dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  2. dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  3. rodzaj zakupionej usługi,
  4. kwotę do zapłaty.

Iwona Maczalska, PIT.pl