Pobierz e-pity 2019

Czy od poniedziałku papierowe druki PIT będą odrzucane?

Piotr Szulczewski 27.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dnia 2 lutego 2015 r. mija termin wysyłki formularzy podatkowych w formie papierowej do urzędu skarbowego. Wszyscy, którzy wybiorą tę formę posiadać będą jeszcze miesiąc czasu na sporządzenie i wysłanie druków do osób zatrudnionych. Co jednak z pismem, które w formie papierowej trafi do urzędu skarbowego po 2 lutego 2015 r.? Czy będzie ono stanowiło podstawę do nałożenia kary za złożenie pisma po terminie?

Nowe zasady przekazywania druków PIT przez płatników do urzędów skarbowych (wideoporadnik)

Płatnicy, którzy doręczyć zamierzają PIT-4R, PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT3R m.in. osobiście lub listem poleconym, na realizację obowiązku mają czas do poniedziałku 2 lutego 2015 r. Chodzi przy tym o doręczenie ich do urzędu skarbowego, gdyż na przekazanie druków pracownikom mają oni jeszcze cały miesiąc. W okresie 2 lutego 2015 r. – 2 marca 2015 r. druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT3R przekazać można wyłącznie elektronicznie. Problem w tym, że płatnik zatrudniający do 5 pracowników może nie być tego świadomy i złożyć druk np. przesyłając go listem poleconym.

Papierowe druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT3R po 2 lutego
Źródło: Thinkstock

Zgodnie z art. 45 ba ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Interpretując zatem zapis literalnie (dosłownie – tak, jak został on sporządzony w ustawie) płatnik wysyłając druki w formie papierowej po 2 lutego 2015 r.:

  • samodzielnie wybrał tę formę (zdecydował się na taką metodę przekazania rezygnując z formy elektronicznej),
  • wysłał druki po terminie ustawowym – skróconym w 2015 r., w stosunku do roku poprzedniego o miesiąc.

Wynika z tego, że informacje i deklaracje sporządzane po tym dniu i dostarczane w formie papierowej będą wysłane po terminie.

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.1999, nr 83, poz. 930) kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

 

Czy organy będą naliczały karę za złożenie informacji po terminie?

Liczyć należy na to, że organy skarbowe pozwalać będą płatnikom na złożenie informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT3R ponownie – czy to w formie korekty czy jako nowe pismo – w formie elektronicznej. Liczyć należy również na pewną wyrozumiałość ze strony urzędników, którzy powinni zrozumieć kłopoty, jakie zmiana przepisów powoduje dla płatników. Warto, by niejednoznaczne przepisy nie były w tym przypadku interpretowane na niekorzyść płatnika, który składając te same druki w formie elektronicznej – dopełni ciążącego na nim obowiązku.

Rozwiązaniem najkorzystniejszym dla płatnika, który nie wyśle informacji do końca 2 lutego 2015 r., jest korzystanie z formy elektronicznej. Płatnik musi wówczas zrezygnować z wysyłki w formie papierowej. Wówczas, o ile tylko dostarczy informacje do 2 marca 2015 r., termin zostanie dopełniony.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl