Czternasta emerytura. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń

Redakcja PIT.pl

Rozpoczęła się wypłata pierwszych świadczeń w ramach tzw. czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie otrzyma w sumie ponad 9 milionów emerytów i rencistów. 

» 14. emerytura z ZUS. Ile wyniesie i kiedy zostanie wypłacona?

Pierwsza transza wypłat kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego rozpoczęła się w czwartek, 28 października i obejmie ponad 869 tys. osób. Do emerytów i rencistów w pierwszej transzy wypłat trafi w sumie ponad 1 mld zł.

Czternasta emerytura. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń

Źródło: shutterstock

– Oprócz 13. i 14. Emerytury, które konsekwentnie wypłacamy, chciałbym przypomnieć, że w naszym systemie podatkowym nastąpi znacząca obniżka podatku dla emerytów. Blisko 70% emerytów nie będzie płaciło podatku od świadczenia. – przypomniał Premier Mateusz Morawiecki, podczas briefingu prasowego w Dziennym Domu Senior + w Błoniu.

W sumie czternastkę otrzyma ok. 9,2 mln osób, a rząd na wypłatę przeznaczy ok. 11 mld zł. Zdecydowana większość emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe świadczenie w listopadzie br., w terminie wypłacanych do tej pory świadczeń (z wyjątkiem świadczeń przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 roku – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 roku – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).

» Emerytury bez podatku PIT. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rodziny

– Z pełną determinacją od 2015 r. realizujemy politykę prorodzinną, wspierając zarówno rodziny z małymi dziećmi, jak i seniorów w ramach naszej solidarności międzypokoleniowej. – mówi minister Marlena Maląg. – Waloryzacja rent i emerytur, 14. Emerytura – w sumie w tym roku te świadczenia to dodatkowe ponad 36 mld zł wsparcia.

Czternasta emerytura. Najważniejsze informacje

Świadczenia wypłacane będą z urzędu, a emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Wypłata świadczenia odbywać będzie się na zasadach podobnych jak corocznie wypłacane dodatkowe świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynasta emerytura, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych – do świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto.

- 14. Emeryturę wypłacamy z urzędu w terminach płatności listopadowych świadczeń. Pierwsze pieniądze już jutro trafią do uprawnionych. – mówi Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.

W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Dodatkowe wsparcie dla ponad 9 milionów osób

W sumie czternastkę otrzyma ok. 9,2 mln osób, w tym ok. 8 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto), a ok. 1,2 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Na wypłatę czternastych emerytur rząd przeznaczy ok. 11 mld zł. Świadczenie nie będzie miało wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty „czternastki” nie będą dokonywane również potrącenia i egzekucje.

Źródło: MPiPS

PPK emeryturaZUS