Ceny transferowe (Metoda koszt plus). Konsultacje podatkowe

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus. Konsultacje potrwają do 17 marca 2023 r.

» Ceny transferowe - jakie zmiany przyniosły ostatnie miesiące?

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus. Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody koszt plus. Objaśnienia podatkowe wyjaśniają m.in. zakres stosowania tej metody, określenie bazy kosztowej oraz narzutu zysku, a także kryteria porównywalności transakcji i podmiotów.

» Raportowanie ceny transferowych (TPR) - najczęstsze pytania i odpowiedzi MF

Ceny transferowe - konsultacje podatkowe

Źródło: shutterstock

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Materiały

Źródło: MF

Ceny transferowe