Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Będzie nowy druk NIP-2

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór druku NIP-2. Co zmieni?

» Powoływanie fundacji rodzinnych od maja 2023 r.

Na stronie rcl.gov.pl pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Projekt zawiera nowy druk zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2.

» Estoński CIT dla fundacji rodzinnych

Nowy NIP-2(16)

Źródło: rcl.gov.pl

Fundacje rodzinne w NIP-2

Celem zmian w druku NIP-2 jest m.in. dostosowanie go do nowych przepisów wprowadzających do obiegu prawnego nowego podmiotu, jakim są fundacje rodzinne.

 

Co się zmieni w nowym NIP-2?

Jak informują projektodawcy w obowiązującym wzorze NIP-2 wprowadzono następujące zmiany:

  • ‘’w bloku D w pozycji 88: dodano kwadrat z opisem „fundacja rodzinna (kod 048)”,
  • usunięto kwadrat z opisem „koła gospodyń wiejskich”,
  • zmieniono opis kwadratu „samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076)” na „samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS, w tym koła gospodyń wiejskich (kod 076)”.

Ponadto dokonano drobnych aktualizacji porządkowych i redakcyjnych w pozostałej części formularza, w tym uaktualnienia publikatorów aktów prawnych.

Inne podatki