Aktualizacja danych dużych podatników CIT

Ministerstwo Finansów informuje o publikacji aktualizacji indywidualnych danych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną aktualizację indywidualnych danych podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

Dane, według stanu na 1 marca 2020 r., dotyczą zeznań za lata podatkowe, które u podatników zakończyły się w okresie 2012-2018 r.

Źródło: podatki.gov.pl

 

CIT