30 dni zamiast 3 miesięcy na zwrot zaległego podatku PIT

Iwona Maczalska 07.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Zakłada on skrócenie terminu w jakim urząd skarbowy zobowiązany jest zwrócić podatnikowi nadpłacony podatek PIT.

30 dni zamiast 3 miesięcy na zwrot zaległego podatku PIT
Źródło: YAY foto
 

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej (art. 77 § 1. pkt. 5) ostateczny termin wypłaty powstałej u podatnika nadpłaty podatku PIT wynosi 3 miesiące (90 dni) od dnia złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej. Ten sam termin obowiązuje w przypadku korekty deklaracji dokonywanej przez podatnika, czy przez urząd skarbowy.

Przykład 1

Podatnik złożył deklarację PIT za 2016 rok w dniu 10 stycznia 2017 roku. Nadpłatę podatku PIT jaką zanotował w swoim rozliczeniu powinien otrzymać najpóźniej do 10 kwietnia 2017 roku.

Przykład 2

Podatnik zwlekał do ostatniej chwili z rozliczeniem deklaracji PIT za 2016 rok. Przekazał ją do urzędu skarbowego 2 maja 2017 roku. Wypłaty zanotowanej nadpłaty podatku PIT może oczekiwać aż do 2 sierpnia 2017 roku.

Warto podkreślić, że wspomniany przepis reguluje wyłącznie termin zwrotu nadpłaconego podatku podatnikowi. W żaden sposób nie wspomina o prawnych konsekwencjach niedotrzymania 3-miesięcznego terminu przez urzędników.

30 dni na zwrot zaległego podatku PIT

W myśl projektowanych przepisów urząd skarbowy będzie miał nie 90 dni na zwrot zaległego PIT, jak ma to miejsce obecnie, lecz wyłącznie 30 dni od dnia złożenia przez podatnika rocznego zeznania podatkowego. Zdaniem projektodawców ,, Zapisy Ordynacji podatkowej, regulujące terminy zwracania nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe, pochodzą z 1997 r. Od tej pory wystąpił znaczący postęp w informatyzacji urzędów, ponadto coraz więcej podatników PIT rozlicza się elektronicznie (co oszczędza pracy urzędnikom, którzy nie muszą wpisywać danych z ich rozliczeń do systemów informatycznych) (…). Praca urzędów powinna być więc coraz bardziej wydajna a załatwianie prostych, powtarzalnych spraw obywateli coraz szybsze. Można zatem uznać okres 90 dni na zwrot podatku za nieuzasadnienie długi.

30 dni na zwrot także w przypadku innych podatków

Projektowany przepis ma dotknąć również podatników opłacających również inne podatki niżeli sam podatek PIT. Mowa tu m.in. o płatnikach podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego oraz tzw. specjalnego podatku od węglowodorów. W przypadku tych płatników zbyt długie oczekiwanie na zwrot należnego podatku może wpłynąć negatywnie na płynność finansową firmy.

Analizując wspomniany projekt nasuwa się jednak wątpliwość co do samej możliwości wejścia w życie projektowanych przepisów. Projektodawcą jest bowiem grupa posłów partii Nowoczesnej, która ze względu na małą liczbę głosów może zostać w każdej chwili przegłosowana przez partię PiS mającą większość w Sejmie.

Iwona Maczalska, PIT.pl