21 września - Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Redakcja PIT.pl

21 września przypada Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. To święto pracowników i funkcjonariuszy KAS, ustanowione, by podkreślić znaczenie Krajowej Administracji Skarbowej dla prawidłowego rozwoju gospodarczego naszego kraju, dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz bezpieczeństwa obywateli Polski i Unii Europejskiej. 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstała 1 marca 2017 r. - po połączeniu służb celnej, skarbowej i podatkowej. W skład KAS wchodzi 16 Izb Administracji Skarbowej  (po jednej w każdym województwie).

 

Corocznie Dzień Krajowej Administracji Skarbowej jest okazją do wręczenia awansów i odznaczeń zasłużonym pracownikom i funkcjonariuszom. 

Źródło: KAS

Kontrola