Pobierz e-pity 2019

1850 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku

Iwona Maczalska 10.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów podała kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, jaka miałaby obowiązywać w 2016 roku. Kwota ta wynieść ma 1850 zł brutto, co oznacza zaledwie 100 zł podwyżkę w stosunku do roku 2015.

Pod koniec maja informowaliśmy o prognozach minimalnego wynagrodzenia za pracę za 2016 rok. Zgodnie z nimi minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku osiągnąć miało co najmniej 1782 zł brutto.

Konieczność podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia wynika wprost w z ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w myśl której w przypadku, gdy płaca minimalna stanowi mniej niż połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę jej wysokość wzrasta o inflację oraz 2/3 wskaźnika PKB.

1850 zł minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku
Źródło: EastNews

1850 zł minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku

Po wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów znamy już dokładną kwotę wynagrodzenia minimalnego zaproponowaną przez rząd. Wynosi ona 1850 zł brutto i jest o 100 zł wyższa od roku bieżącego (1750 zł brutto w 2015 roku).

Warto pamiętać, że rzeczywistą wysokość podwyżki ustala rząd po konsultacjach z partnerami społecznymi. Partnerzy społeczni mają czas na złożenie uwag do dnia 15 lipca. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia znana będzie jednak dopiero po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw . Ostateczny termin opublikowania rozporządzenia to 15 września.

Iwona Maczalska,
PIT.pl