15% i 50% stawka podatku PIT - nowy projekt zmian

Iwona Maczalska 05.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Po zeszłotygodniowym wystąpieniu Premiera Donalda Tuska i zapowiedziach licznych zmian, w Sejmie pojawiła się kolejna propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - tym razem ze strony SLD.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wpłynął 28 sierpnia do Sejmu zakłada wprowadzenie zmian w aktualnie obowiązującej skali podatkowej. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

15% i 50% stawka podatku PIT

Źródło: sejm.gov.pl

W myśl zmian zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia co do zasady miałyby wynosić:

  1. 15% uzyskanego w danym miesiącu dochodu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali,
  2. 18% uzyskanego w danym miesiącu dochodu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę wskazaną w pkt. 1,
  3. 32% uzyskanego w danym miesiącu dochodu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali,
  4. 50% uzyskanego w danym miesiącu dochodu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę trzeciego przedziału skali.

A co Ty sądzisz o zmianie stawek podatku PIT?

Iwona Maczalska,
PIT.pl