1447 zł więcej za zatrudnienie pracownika w 2018 roku

Iwona Maczalska 25.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

W 2018 roku pracodawca poniesie większe koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę o najniższym wynagrodzeniu. Podwyżka ta wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku wynosi 2100 zł brutto.

Koszty zatrudnienia pracownika 2018
Koszty zatrudnienia pracownika 2018 / YAY foto

Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę o wynagrodzeniu minimalnym muszą liczyć się z corocznym wzrostem kosztów zatrudnienia. Wynika to z podwyżki wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, która ma miejsce w styczniu każdego roku.

<< Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń wynagrodzenia brutto i netto 2018 >>


Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747) od stycznia wynagrodzenie minimalne wzrosło z 2000 zł na 2100 zł brutto. Podwyżce uległa również stawka godzinowa z 13 zł do 13,70 zł brutto.
 

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w latach 2015-2018

Stawka Obowiązuje od
2.100,00 zł 01.01.2018
2.000,00 zł 01.01.2017
1.850,00 zł 01.01.2016
1.750,00 zł 01.01.2015

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Wyższe składki ZUS pracownika w 2018 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest dobrą wiadomością dla pracowników, lecz złą dla pracodawców. Podwyżka ta oznacza bowiem dla nich wzrost kosztów zatrudnienia każdego pracownika uzyskującego minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od stycznia 2018 roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na FP i FGŚP przy wynagrodzeniu minimalnym 2100 zł wynoszą:

Składki ZUS pracownika 2018

Rodzaj składek Składki obowiązujące
w 2017 roku (2000 zł – wynagrodzenie minimalne)
Składki obowiązujące
w 2018 roku (2100 zł – wynagrodzenie minimalne)
Emerytalna 195,20 zł 204,96 zł
Rentowa 130,00 zł 136,50 zł
Wypadkowa 36,00 zł 37,80 zł
FP 49,00 zł 51,45 zł
FGŚP 2,00 zł 2,10 zł
Suma2412.20 zł2532,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

W 2018 roku zatrudnienie pracownika droższe o 120,61 zł miesięcznie

Całkowity, miesięczny koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku wyniesie 2532,81 zł. W zeszłym - 2017 roku kwota ta wynosiła 2412,20 zł miesięcznie. Oznacza to, że od stycznia zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym droższe jest o 120,61 zł miesięcznie.

Choć wydawałoby się, że podwyżka kosztów zatrudnienia o 120 zł w skali miesiąca nie jest wielkim obciążeniem, to w ujęciu rocznym okazuje się, że kwota ta wcale nie jest mała i wynosi 1447,32 zł. O tyle pracodawca musi rocznie zapłacić więcej za każdego pracownika z pensją minimalną.

Składka zdrowotna pracownika w 2018 roku

W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, zmianie uległa również kwota składki zdrowotnej. Należy jednak zaznaczyć, że składkę zdrowotną w całości z własnych środków opłaca wyłącznie ubezpieczony, czyli pracownik. Składka zdrowotna nie wpływa zatem na podwyższenie miesięcznych kosztów zatrudnienia występujących po stronie pracodawcy.
 

Składka zdrowotna pracownika 2018

  Wysokość w 2017 roku Wysokość w 2018 roku
Składka zdrowotna 155,32 zł 163,09 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Iwona Maczalska, PIT.pl