14 lipca - ostatni moment na wnioski o pomoc z PROW

Redakcja PIT.pl

14 lipca 2021 roku upływa ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19.

Uzupełnienie wniosków w wydłużonym terminie to efekt zmiany przepisów, dotyczących biegu postępowań przez ARiMR w związku z pandemią COVID-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

Do 14 lipca 2021 r. można uzupełniać wniosk złożone w trakcie trwania pandemii COVID-19

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

W związku z tym ARiMR prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku we wskazanym w przepisach terminie.

Szczegóły i terminy oraz podstawy prawne dostępne są na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Koronawirus w Polsce