Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

13 czerwca 2022 r. przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

Ewelina Czechowicz

Dzień Wolności Podatkowej w 2022 roku przypada 13 czerwca. Polacy przez 164 dni w 2022 r. pracowali na opłacenie wszystkich wydatków państwa, a od teraz pracują "tylko na siebie" – wynika z informacji przekazanych przez Centrum im. Adama Smitha.

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha po raz dwudziesty dziewiąty wyliczyli dzień, w którym podatnicy w Polsce kończą "spłacać dług podatkowy" względem państwa i zaczynają pracować na siebie. Dzień Wolności Podatkowej wypada w tym roku w poniedziałek 13 czerwca. Oznacza to, że w 2022 roku podatnicy pracowali o 9 dni krócej niż w 2021 roku na rzecz Państwa.

Dzień Wolności Podatkowej

Jak informuje Centrum im. A. Smitha Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.  W ciągu roku pracujemy, jednocześnie zarabiamy i płacimy podatki oraz składki bez rozdzielania tych czynności. Gdybyśmy jednak umownie od początku roku   w pierwszej kolejności opłacali wszystkie podatki zapłacone w ciągu całego roku, to dzień, w którym pieniądze po wcześniejszym opłaceniu wszystkich nałożonych na nie obciążeń byłyby symbolicznym Dniem Wolności Podatkowej.   „Znacząca zmiana daty Dnia Wolności Podatkowej na korzyść obywateli jest wynikiem wyłącznie nominalnego wzrostu PKB w relacji do wydatków sektora publicznego. W roku 2022 wygaszana jest większość wydatków rządowych m.in. związanych z tzw. tarczami, które sprawiły, że DWP w roku 2021 przypadł 22 czerwca. W roku 2022 liczne wydatki rządowe są praktycznie zamrożone, w tym m.in. wynagrodzenia w sferze budżetowej względem wzrostu PKB, którego nominalne powiększenie jest w części wynikiem inflacji."– czytamy w informacji prasowej Centrum im. A. Smitha.

Dzień Wolności Podatkowej w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Dzień Wolności Podatkowej po raz 29 w Polsce

Idea Dnia Wolności Podatkowej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłoszono go po raz pierwszy w 1900 r. Dzień Wolności Podatkowej to symboliczna data graniczna – po jej przekroczeniu, według oficjalnej definicji, pracownik przestaje "zarabiać na państwo", a zaczyna na siebie i swoją rodzinę. W Polsce Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha od 1994 r.

 

Dzień Wolności Podatkowej w latach 1994 - 2021

Rok

Dzień wolności podatkowej

1994

1 lipca

1995

6 lipca

1996

4 lipca

1997

28 czerwca

1998

22 czerwca

1999

16 czerwca

2000

16 czerwca

2001

28 czerwca

2002

24 czerwca

2003

28 czerwca

2004

24 czerwca

2005

23 czerwca

2006

24 czerwca

2007

16 czerwca

2008

14 czerwca

2009

14 czerwca

2010

23 czerwca

2011

24 czerwca

2012

21 czerwca

2013

22 czerwca

2014

14 czerwca

2015

11 czerwca

2016

15 czerwca

2017

9 czerwca

2018

6 czerwca

2019

8 czerwca

2020

10 czerwca

2021

22 czerwca

2022

13 czerwca

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centrum im. Adama Smitha

"Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto (PKB). Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych" – podaje Centrum im. Adama Smitha.

Przy okazji Dnia Wolności Podatkowej Centrum im. Adama Smitha przedstawiło propozycje zmian w systemie podatkowym.

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Propozycje zmian w systemie podatkowym wg Centrum im. Adama Smitha

Jak informuje centrum im. A. Smitha W 2021 roku nie tylko nie poprawiono systemu podatkowego, ale przygotowano zmianę, która była rewolucyjna w jak najgorszym tego słowa znaczeniu. Zmiana systemu nie jest już fakultatywna lecz obligatoryjna, dlatego przypominamy i ponawiamy nasze propozycje jego zmiany.  Trzy postulaty Centrum im. Adama Smitha z okazji Dnia Wolności Podatkowej w 2020, a ponowione w 2021 są w roku 2022 stały się wymagalne i konieczne.  

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

5 zmian w systemie podatkowym - propozycje Centrum im. Adama Smitha

Pracownicy Centrum im. Adama Smitha proponują 5 zmian w systemie podatkowym, są to:

  1. uwolnienie pracy od opodatkowania ZUS, składkami i podatkami. Minimum to zwolnienie z obciążeni dodatkowej pracy oraz pracy w nadgodzinach, aby zwiększyć motywację przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc, a obywateli do wytężonej pracy. 
  2. likwidacja tzw. podatku Belki, który przy ciągle realnie ujemnych stopach procentowych oraz nadzwyczajnie wysokiej inflacji jest dziś podatkiem od inflacji. Rząd ma rosnące potrzeby pożyczkowe. Likwidując podatek od zysków kapitałowych, a dziś od inflacji może zwiększyć zainteresowanie swoimi papierami dłużnymi i tym samym zrepolonizować dług. 
  3. utrzymanie zwolnienia z ZUS dla mikro przedsiębiorców (samozatrudnionych), a docelowo przeniesienie ich do systemu KRUS. Działalność mikro przedsiębiorców jest podobna co do skali do działalności rolniczej, dlatego należy zrównać te grupy zawodowe w zasadach ubezpieczenia społecznego oraz płaconych podatków. 
  4. likwidacja opodatkowania rządu przez samego siebie i transferów, które dokonuje w ramach finansów publicznych np. nie tylko emerytur (wszystkich, bez względu na wysokość), rent i zasiłków, ale wszystkich wynagrodzeń dla urzędników sfery publicznej.  
  5. przeprowadzenie uczciwej prywatyzacji dla obywateli polskich „martwego kapitału” (będącego własnością skarbu państwa i samorządów), jak pisał prof. Hernado de Soto, po to, żeby zwiększyć produktywność gospodarki narodowej – wykorzystując rezerwy proste. 

Podatki 2022Płatnik PITZUS