Pobierz e-pity 2022

ZUS Kalendarium

TerminDeklaracja / formularz / oświadczeniePłatność
05.01DRA za grudzień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za grudzień
10.01DRA za grudzień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.01DRA za grudzień pozostałych płatników
31.01ZUS IWA za rok poprzedni
05.02DRA za styczeń jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za styczeń
10.02DRA za styczeń osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.02DRA za styczeń pozostałych płatników
05.03DRA za luty jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za luty
10.03DRA za luty osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.03DRA za luty pozostałych płatników
05.04DRA za marzec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za marzec
10.04DRA za marzec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.04DRA za marzec pozostałych płatników
05.05DRA za kwiecień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za kwiecień
10.05DRA za kwiecień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.05DRA za kwiecień pozostałych płatników
05.06DRA za maj jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za maj
10.06DRA za maj osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.06DRA za maj pozostałych płatników
05.07DRA za czerwiec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za czerwiec
10.07DRA za czerwiec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.07DRA za czerwiec pozostałych płatników
05.08DRA za lipiec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za lipiec
10.08DRA za lipiec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.08DRA za lipiec pozostałych płatników
05.09DRA za sierpień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za sierpień
10.09DRA za sierpień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.09DRA za sierpień pozostałych płatników
05.10DRA za wrzesień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za wrzesień
10.10DRA za wrzesień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.10DRA za wrzesień pozostałych płatników
05.11DRA za październik jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za październik
10.11DRA za październik osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.11DRA za październik pozostałych płatników
05.12DRA za listopad jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychSkładki ZUS za listopad
10.12DRA za listopad osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.12DRA za listopad pozostałych płatników


Formularze niezależne od daty sztywnej

TerminDeklaracja / formularz / oświadczenie
7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznejZUA, ZZA – zgłoszenie ubezpieczonego
ZFA, ZPA – zgłoszenie płatnika
7 dni od daty zaistnienia zmianZWPA, ZWUA, ZIPA, ZIUA, – zgłoszenie zmian
7 dni od daty uzyskania uprawnień do świadczeńZCZA, ZCNA – zgłoszenie członka rodziny do świadczeń zdrowotnych


Uwagi

Składając deklarację nie zapomnij wypełnić właściwych załączników. Jeżeli termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.