ZUS Kalendarium 2017

Kalendarium

Terminy ZUS 2018

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
05.01 DRA za grudzień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za grudzień
10.01 DRA za grudzień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.01 DRA za grudzień pozostałych płatników
31.01 ZUS IWA za rok poprzedni
05.02 DRA za styczeń jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za styczeń
10.02 DRA za styczeń osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.02 DRA za styczeń pozostałych płatników
05.03 DRA za luty jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za luty
10.03 DRA za luty osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.03 DRA za luty pozostałych płatników
05.04 DRA za marzec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za marzec
10.04 DRA za marzec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.04 DRA za marzec pozostałych płatników
05.05 DRA za kwiecień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za kwiecień
10.05 DRA za kwiecień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.05 DRA za kwiecień pozostałych płatników
05.06 DRA za maj jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za maj
10.06 DRA za maj osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.06 DRA za maj pozostałych płatników
05.07 DRA za czerwiec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za czerwiec
10.07 DRA za czerwiec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.07 DRA za czerwiec pozostałych płatników
05.08 DRA za lipiec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za lipiec
10.08 DRA za lipiec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.08 DRA za lipiec pozostałych płatników
05.09 DRA za sierpień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za sierpień
10.09 DRA za sierpień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.09 DRA za sierpień pozostałych płatników
05.10 DRA za wrzesień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za wrzesień
10.10 DRA za wrzesień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.10 DRA za wrzesień pozostałych płatników
05.11 DRA za październik jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za październik
10.11 DRA za październik osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.11 DRA za październik pozostałych płatników
05.12 DRA za listopad jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za listopad
10.12 DRA za listopad osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.12 DRA za listopad pozostałych płatników

Formularze niezależne od daty sztywnej

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie
7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej ZUA, ZZA – zgłoszenie ubezpieczonego
ZFA, ZPA – zgłoszenie płatnika
7 dni od daty zaistnienia zmian ZWPA, ZWUA, ZIPA, ZIUA, – zgłoszenie zmian
7 dni od daty uzyskania uprawnień do świadczeń ZCZA, ZCNA – zgłoszenie członka rodziny do świadczeń zdrowotnych

Uwagi

Składając deklarację nie zapomnij wypełnić właściwych załączników. Jeżeli termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.