VAT Kalendarium 2017

Kalendarium

Terminy VAT 2017

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
20.01 VAT- za I kwartał (usługi elektroniczne)  
25.01 VAT-7 za grudzień Podatek VAT
VAT-8 za grudzień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za grudzień Taxi ryczałt
VAT-7K za IV kwartał
VAT-UE za grudzień
31.01 VAT-11 za grudzień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.02 VAT-7 za styczeń Podatek VAT
VAT-8 za styczeń (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za styczeń Taxi ryczałt
VAT-UE za styczeń
28.02 lub 29.02 VAT-11 za styczeń (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.03 VAT-7 za luty Podatek VAT
VAT-8 za luty (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za luty Taxi ryczałt
VAT-UE za luty
31.03 VAT-11 za luty (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.04 VAT-7 za marzec Podatek VAT
VAT-8 za marzec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za marzec Taxi ryczałt
VAT-7K za I kwartał
VAT-UE za marzec
30.04 VAT-11 za marzec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.05 VAT-7 za kwiecień Podatek VAT
VAT-8 za kwiecień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za kwiecień Taxi ryczałt
VAT-UE za kwiecień
31.05 VAT-11 za kwiecień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.06 VAT-7 za maj Podatek VAT
VAT-8 za maj (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za maj Taxi ryczałt
VAT-UE za maj
30.06 VAT-11 za maj (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.07 VAT-7 za czerwiec Podatek VAT
VAT-8 za czerwiec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za czerwiec Taxi ryczałt
VAT-7K za II kwartał
VAT-UE za czerwiec
31.07 VAT-11 za czerwiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.08 VAT-7 za lipiec Podatek VAT
VAT-8 za lipiec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za lipiec Taxi ryczałt
VAT-UE za lipiec
31.08 VAT-11 za lipiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.09 VAT-7 za sierpień Podatek VAT
VAT-8 za sierpień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za sierpień Taxi ryczałt
VAT-UE za sierpień
30.09 VAT-11 za sierpień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.10 VAT-7 za wrzesień Podatek VAT
VAT-8 za wrzesień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za wrzesień Taxi ryczałt
VAT-7K za III kwartał
VAT-UE za wrzesień
31.10 VAT-11 za wrzesień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.11 VAT-7 za październik Podatek VAT
VAT-8 za październik (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za październik Taxi ryczałt
VAT-UE za październik
30.11 VAT-11 za październik (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.12 VAT-7 za listopad Podatek VAT
VAT-8 za listopad (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za listopad Taxi ryczałt
VAT-UE za listopad
31.12 VAT-11 za listopad (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT

Formularze niezależne od daty sztywnej

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
Przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT
Przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży niezwolnionej VAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT dla dotychczas zwolnionych podmiotowo
Przed dniem utraty prawa do zwolnienia
Przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia
Zmiana zakresu zgłoszenia VAT-UE VAT-R/UE Przed dokonaniem pierwszej nie zgłoszonej czynności
Przed dniem pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia czy wewnątrzwspólnotowej dostawy VAT-R/UE Rejestracja dla potrzeb obrotu wewnątrzeuropejskiego (NIP VAT-UE) oraz zgłoszenie zamiaru dokonywania czynności
Niezwłocznie po zaprzestaniu VAT-Z Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych
15 dni od zaprzestania wewnątrzwspólnotowego nabycia czy wewnątrzwspólnotowej dostawy VAT-R/UE Zgłoszenie zaprzestania wykonywania tych czynności.
7 dni od sporządzenia spisu z natury przy likwidacji Zawiadomienie urzędu skarbowego o spisie, jego wartości i kwocie podatku należnego
Do końca kwartału poprzedzającego okres stosowania kwartalnego rozliczenia VAT Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnej metody rozliczeń VAT
Do końca miesiąca poprzedzającego okres stosowania zasad dla małego podatnika (metoda kasowa rozliczeń) Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody kasowej rozliczeń
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego VAT-9 Deklaracja VAT w sytuacji, gdy podatnik nie jest zobowiązany do składani deklaracji okresowych
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego VAT-10 Deklaracja VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Ustanowienie przedstawiciela podatkowego Niezwłocznie – dotyczy podmiotów zagranicznych
Wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku Wraz z deklaracja VAT-7 lub VAT-7K
Przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stosowany będzie ryczałt Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu taxi
Przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystawiane będą faktury VAT-marża Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zasad opodatkowania – pośrednika opodatkowanego
Przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia Rezygnacja ze zwolnienia w zakresie złota inwestycyjnego
Przed rozpoczęciem pierwszej czynności
Przed rozpoczęciem pierwszej czynności Zawiadomienie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu VAT podróżnym oraz złożenie kaucji
Przed dokonaniem dostawy Zawiadomienie biura wymiany informacji o VAT o zamiarze skorzystania z procedury trójstronnej
Przed dokonaniem czynności opodatkowanych na zasadach szczególnych VAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodaktowania
30 dni od zwrotu darowizny Informacja o dokonaniu zwrotu darowizny przez organizację pożytku publicznego

Jeżeli termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.