VAT Kalendarium

TerminDeklaracja / formularz / oświadczeniePłatność
20.01VAT- za I kwartał (usługi elektroniczne) 
25.01VAT-7 za grudzieńPodatek VAT
VAT-8 za grudzień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za grudzień Taxi ryczałt
VAT-7K za IV kwartał
VAT-UE za grudzień
31.01VAT-11 za grudzień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.02VAT-7 za styczeńPodatek VAT
VAT-8 za styczeń (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za styczeń Taxi ryczałt
VAT-UE za styczeń
28.02 lub 29.02VAT-11 za styczeń (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.03VAT-7 za lutyPodatek VAT
VAT-8 za luty (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za luty Taxi ryczałt
VAT-UE za luty
31.03VAT-11 za luty (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.04VAT-7 za marzecPodatek VAT
VAT-8 za marzec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za marzec Taxi ryczałt
VAT-7K za I kwartał
VAT-UE za marzec
30.04VAT-11 za marzec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.05VAT-7 za kwiecieńPodatek VAT
VAT-8 za kwiecień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za kwiecień Taxi ryczałt
VAT-UE za kwiecień
31.05VAT-11 za kwiecień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.06VAT-7 za majPodatek VAT
VAT-8 za maj (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za maj Taxi ryczałt
VAT-UE za maj
30.06VAT-11 za maj (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.07VAT-7 za czerwiecPodatek VAT
VAT-8 za czerwiec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za czerwiec Taxi ryczałt
VAT-7K za II kwartał
VAT-UE za czerwiec
31.07VAT-11 za czerwiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.08VAT-7 za lipiecPodatek VAT
VAT-8 za lipiec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za lipiec Taxi ryczałt
VAT-UE za lipiec
31.08VAT-11 za lipiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.09VAT-7 za sierpieńPodatek VAT
VAT-8 za sierpień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za sierpień Taxi ryczałt
VAT-UE za sierpień
30.09VAT-11 za sierpień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.10VAT-7 za wrzesieńPodatek VAT
VAT-8 za wrzesień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za wrzesień Taxi ryczałt
VAT-7K za III kwartał
VAT-UE za wrzesień
31.10VAT-11 za wrzesień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.11VAT-7 za październikPodatek VAT
VAT-8 za październik (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za październik Taxi ryczałt
VAT-UE za październik
30.11VAT-11 za październik (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT
25.12VAT-7 za listopadPodatek VAT
VAT-8 za listopad (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za listopad Taxi ryczałt
VAT-UE za listopad
31.12VAT-11 za listopad (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportuPodatek VAT

Formularze niezależne od daty sztywnej

TerminDeklaracja / formularz / oświadczeniePłatność
Przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanejVAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT 
Przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży niezwolnionejVAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT dla dotychczas zwolnionych podmiotowo 
Przed dniem utraty prawa do zwolnienia
Przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia
Zmiana zakresu zgłoszenia VAT-UEVAT-R/UE Przed dokonaniem pierwszej nie zgłoszonej czynności 
Przed dniem pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia czy wewnątrzwspólnotowej dostawyVAT-R/UE Rejestracja dla potrzeb obrotu wewnątrzeuropejskiego (NIP VAT-UE) oraz zgłoszenie zamiaru dokonywania czynności 
Niezwłocznie po zaprzestaniuVAT-Z Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych 
15 dni od zaprzestania wewnątrzwspólnotowego nabycia czy wewnątrzwspólnotowej dostawyVAT-R/UE Zgłoszenie zaprzestania wykonywania tych czynności. 
7 dni od sporządzenia spisu z natury przy likwidacjiZawiadomienie urzędu skarbowego o spisie, jego wartości i kwocie podatku należnego 
Do końca kwartału poprzedzającego okres stosowania kwartalnego rozliczenia VATZawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnej metody rozliczeń VAT 
Do końca miesiąca poprzedzającego okres stosowania zasad dla małego podatnika (metoda kasowa rozliczeń)Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody kasowej rozliczeń 
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowegoVAT-9 Deklaracja VAT w sytuacji, gdy podatnik nie jest zobowiązany do składani deklaracji okresowych 
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowegoVAT-10 Deklaracja VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu 
Ustanowienie przedstawiciela podatkowegoNiezwłocznie – dotyczy podmiotów zagranicznych 
Wniosek o przyspieszenie zwrotu podatkuWraz z deklaracja VAT-7 lub VAT-7K 
Przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stosowany będzie ryczałtPisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu taxi 
Przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystawiane będą faktury VAT-marżaPisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zasad opodatkowania – pośrednika opodatkowanego 
Przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnieniaRezygnacja ze zwolnienia w zakresie złota inwestycyjnego 
Przed rozpoczęciem pierwszej czynności 
Przed rozpoczęciem pierwszej czynnościZawiadomienie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu VAT podróżnym oraz złożenie kaucji 
Przed dokonaniem dostawyZawiadomienie biura wymiany informacji o VAT o zamiarze skorzystania z procedury trójstronnej 
Przed dokonaniem czynności opodatkowanych na zasadach szczególnychVAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodaktowania 
30 dni od zwrotu darowiznyInformacja o dokonaniu zwrotu darowizny przez organizację pożytku publicznego 

Jeżeli termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.