Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Księgowość i sprawozdawczość podatkowa i finansowa

13.12.2005 10:00 (aktualizacja: )

Oprócz obowiązków terminowej zapłaty podatków i opłat skarbowych przedsiębiorca zobowiązany jest doprowadzenia właściwej dla siebie formy rachunkowości. Standardową formą księgowości są księgi rachunkowe, niemniej znaczna część podatników korzysta z uproszczeń księgowych.

RodzajksięgowośćodpowiedzialnośćOsobowośćkapitałkoszty

Samodzielnie

 

KPIR/ryczałt

Osobista

Brak odrębnej osobowości prawnej

własny

Stosunkowo niskie

Cywilna

Jawna

Partnerska

 

 

 

Księgi rachunkowe

Wysokie, związane z prowadzeniem pełnej rachunkowości

Komandytowa

Do wartości sum komandytowych

s.k.a.*

Sp. z o.o.

Majątkiem osoby prawnej

Odrębna osobowość prawna

Kapitał zakładowy (kapitał osoby prawnej)

S.A.

Stowarzyszenie

Fundacja

SE

EZIG

Ewidencja rachunkowa nie powstaje wyłącznie w celu dopełnienia przepisów prawno - podatkowych. Jej celem jest również analiza zarządcza oraz planowanie przyszłego zakresu działań biznesowych a także wskazanie obszarów wydatków oraz przychodów jednostki. Rola ksiąg rachunkowych, zarówno w przypadku pełnej księgowości, jak i u jednostek prowadzących KPiR nie ogranicza się zatem do rzetelnego i prawidłowego prezentowania przed organami skarbowymi przeprowadzanych operacji handlowych.

Ewidencje należy podzielić na dwie podstawowe grupy – do których prowadzenia zobowiązani są wszyscy podatnicy (po wybraniu jednego z koniecznych w tym zakresie rodzaju ewidencji) oraz takie, które prowadzą wyłącznie podmioty uczestniczące w danych transakcjach lub prowadzący określony zakres działalności.
 

Ewidencje – wszyscy (właściwa jest jedna z form)Ewidencje – szczególne

Księgi rachunkowe

Ewidencja VAT/ewidencja sprzedaży VAT

KpiR

Ewidencje do celów akcyzy

Ewidencja ryczałtu

Ewidencje dewizowe

Księgi pracownicze – w przypadku karty podatkowej

Ewidencje WNT/WDT

 

Wykaz środków trwałych/wyposażenia

Ewidencje celne

Ewidencje dla celów podatków lokalnych

Podstawą prowadzenia podstawowych form księgowości są:

Obowiązki prowadzenia ewidencji rachunkowych wynikają również z: