Odliczenia w PIT

Darowizny na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

Ministerstwo Finansów umożliwia przedsiębiorcom odliczenie kwot darowizn przekazanych w związku ze skutkami COVID-19. Wprowadziło jednak szereg wyjątków i ograniczeń, zarówno przedmiotowych, dotyczących samego przedmiotu darowizny, jak i podmiotowych, czyli podmiotów obdarowanych ...

Darowizny na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

Ulga abolicyjna w PIT - objaśnienia MF

Poniżej przedstawiamy objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawierają one stan prawny obowiązujący zarówno w rocznych rozliczeniach PIT za 2020 rok (przed zmianami podatkowymi), jak i w rozliczeniach za 2021 rok (po zmianach podatkowych - limitowanie ulgi abolicyjnej) ...

Ulga abolicyjna w PIT - objaśnienia MF

Jak płatnicy CIT oceniają zmiany w podatkach 2021? Raport KPMG

Rok 2021 przyniósł podatnikom CIT wiele fundamentalnych zmian. Zdaniem firm w Polsce najistotniejszą było wprowadzenie obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Najwięcej czasu i zasobów w celu sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej organizacje poświęcają na ...

Jak płatnicy CIT oceniają zmiany w podatkach 2021? Raport KPMG

Polski Ład: zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Projektowane w ramach Polskiego Ładu przepisy ustaw podatkowych to nie tylko podniesienie kwoty wolnej od podatku czy podwyższenie I progu podatkowego. Zmiany mają dosięgnąć również przepisów, które regulują obecnie funkcjonujące ulgi podatkowe, w tym ulgę rehabilitacyjną ...

Polski Ład: zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze

Ministerstwo finansów chcąc spopularyzować obrót bezgotówkowy, zamierza zobowiązać przedsiębiorców do przyjmowania zapłaty od klienta w formie płatności elektronicznych np. kartą płatniczą. By wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego nie były tak odczuwalne, proponuje nową ulgę podatkową ...

Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze