Odliczenia w PIT

Ulga na zabytki w PIT. Dla kogo i na jakich zasadach

Możesz skorzystać z ulgi na zabytki, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego i osiągasz dochody opodatkowane PIT. Możesz odliczyć nawet 50 % poniesionych wydatków na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku ...

Ulga na zabytki w PIT. Dla kogo i na jakich zasadach