Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Swoboda gospodarcza - Działalność gospodarcza

03.06.2011 10:00 (aktualizacja: )

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U 2010, nr 220, poz. 1447) wprowadza możliwość podejmowania, wykonywania zawieszania i likwidacji działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazuje  zadania organów w tym zakresie.

Obecne brzmienie i nowelizacji ustawy mają na celu nie tylko wprowadzić swobodne wykonywanie działalności podmiotom polskim, ale również ułatwiać podejmowanie tej działalności podmiotom zagranicznym, wyrównując zasady stosowane dla obu grup przedsiębiorców.
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
Organy administracji publicznej wspierać mają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadzane w tym zakresie zmiany prawne, tworzą:

  • Jednolitą i jawną bazę informacji o przedsiębiorcach (CEIDG),
  • system pojedynczego okienka oraz jednolitego druku (EDG-1), zmniejszając tym samym zakres formalności związanych z podjęciem działalności do minimum,
  • system pewności stosowania prawa – bazujący na indywidualnych interpretacjach wydawanych co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, wątpliwości przedsiębiorcy mają być zatem eliminowane w momencie zastosowania przez niego przepisu,
  • punkt kontaktowy przy Ministrze ds. Gospodarki za pomocą strony internetowej, którego celem jest umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.

Proponowane zmiany deregulacyjne (a zatem zmiany odchodzące od regulowania pewnych spraw) mają za zadanie:

  • ograniczać ilość niezbędnych zaświadczeń, wymaganych w trakcie prowadzenia działalności,
  • rozszerzyć zasadę zaufania państwa do obywatela, a w konsekwencji w miejsce zaświadczeń urzędowych wprowadzić oświadczenia przedsiębiorcy (tym samym skracając czas oczekiwania na wydanie zaświadczeń oraz ograniczając ilość pobieranych z tego tytułu opłat).

Dodatkowym ułatwieniem wprowadzanym w ramach swobody prowadzenia działalności jest umożliwienie zawieszenia jej wykonywania na okres od 1 do 24 miesięcy.

Prawnymi podstawami podejmowania działalności na terytorium Rzeczypospolitej są:

UWAGA! Firma w internecie

Szczególne zasady wykonywania działalności gospodarczej w sieci określają ustawy:

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 03-06-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015