Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulgi podatkowe - Dokształcanie

07.09.2011 10:00 (aktualizacja: )

Szkolenie pracownika a ulgi podatkowe

Wartość świadczeń przyznanych przez spółkę, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, uzupełniających wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25.01.2011, IPPB4/415-826/10-4/JK).

Uwaga !

Od 16 lipca 2010 r. przepis zwalnia z podatku wyłącznie świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świadczenia na podnoszenie wiedzy ogólnej pracownika nie podlega zwolnieniu z podatku. Jednocześnie jednak nowelizacji uległ kodeks pracy, zgodnie z którym podnoszenie kwalifikacji (zawodowych) to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zgodnie ze zdaniem Ministerstwa Pracy – zmiana nie spowoduje zmiany rozumienia przepisu ustawy podatkowej. Nadal wartość świadczeń na rzecz pracownika z tytułu szkoleń z wiedzy ogólnej niezwiązanej z zajmowanym stanowiskiem (na rzecz MBA, studiów podyplomowych itd.) podlega zwolnieniu na dotychczasowych zasadach. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS:

,,Wartość świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek stanowi jedynie wynagrodzenie za czas zwolnienia z całości lub z części dnia pracy oraz wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego.''

Powyższa zasada dotyczy zarówno świadczeń przyznanych przed dniem 16 lipca 2010 r., jak i po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/10/KDJ/08/173 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2008 r. w zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 07-09-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015