Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj

Zmiana wskaźników od 1 czerwca 2019 r.

W związku z ogłoszeniem przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. zmianie ulegną niektóre wskaźniki podatkowe od 1 czerwca 2019 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne to wyższe wynagrodzenie uczniów i zwiększenie limitu kwot, które mogą dorobić emeryci i renciści ...

Zmiana wskaźników od 1 czerwca 2019 r.