Pobierz e-pity 2018
Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj

Będzie zwrot za zakup kas online

Pojawił się projekt rozporządzenia ministra finansów opisujący zasady zwrotu kwot przeznaczonych na zakup kasy fiskalnej online. Zwrot w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż ...

Będzie zwrot za zakup kas online

Termin na złożenie CIT-8 wydłużony do końca października

Projekt rozporządzenia MF dotyczy wydłużenia terminu na rozliczenie CIT-8 dla najmniejszych podmiotów działających na rynku lub dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich), które osiągają dochody wolne od podatku, a rok podatkowy rozpoczęły po 31 grudnia 2017 r. …

Termin na złożenie CIT-8 wydłużony do końca października