Pobierz e-pity 2019
Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj

Nowe formularze CIT za 2019 rok

Projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów deklaracji, zeznań, informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych określa CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-5, CIT-11R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, CIT/BR, CIT/MIT, CIT-8S ...

Nowe formularze CIT za 2019 rok