Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Informatyczne wsparcie firm w rozliczeniach z fiskusem artykuł sponsorowany

Polityka uszczelniania systemu VAT przybiera już konkretne kształty. Od lipca przedsiębiorcy zmierzą się z cyfrowymi płatnościami faktur VAT w modelu podzielonej płatności. Sektor MŚP stanie także wobec obowiązku generowania i przesyłania na żądanie wszystkich struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. To wejście na kolejny stopień digitalizacji operacji finansowo-księgowych.

Rozwiązania na rzecz transparentności operacji mają przynieść korzyści państwu i przedsiębiorcom. Wpływy z VAT do 2028 r mają wzrosnąć o dodatkowe 82 mld zł dzięki wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli z angielska split payment.
Z przedsiębiorstw nabywających towary i usługi spadnie ryzyko solidarnej odpowiedzialności za wyłudzenia VAT, a ci, którzy odbierają zwrot podatku, odzyskają go szybciej, ponieważ wdrożenie mechanizmu split payment pozwoli widzieć i kontrolować przepływy środków na VAT i łatwiej kierować strumieniami finansowymi.

 

 

MPP w blokach startowych

Od pierwszego lipca, na podstawie nowelizacji ustawy o VAT, w Polsce wchodzą w życie przepisy MPP. Zgodnie z rt.. 108a ust. 2 nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r. przedsiębiorcy mogą przelewać na rachunek VAT zapłatę kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze, a wartość netto faktury przelewać na rachunek operacyjny lub rozliczyć gotówką.

Stosowanie split payment nie będzie wprawdzie obowiązkowe dla wszystkich (decydować będą nabywcy), ale niewątpliwie regulacja dotknie wszystkich przedsiębiorców. Obawiają się oni utraty płynności, bowiem – co dotychczas praktykowano powszechnie w małych firmach – nie będzie już możliwości wykorzystywania środków na VAT do pokrycia bieżących wydatków, a pod koniec miesiąca zbierania niezbędnej kwoty i rozliczania VAT – split payment ogranicza dostęp do nich, rezerwując automatycznie środki na specjalnym koncie VAT. Zniknie poduszka finansowa.

Przedsiębiorcy boją się także dodatkowych kosztów pracy administracyjnej, ponieważ przelewy split payment będą dokonywane tylko dla jednej faktury (nie będzie można ich opłacić zbiorczo). Wreszcie nie wiedzą, które transakcje lepiej wykonać tradycyjnie, a które w mechanizmie podzielonej płatności. Na te wszystkie wątpliwości odpowiedzieć powinna kampania informacyjna prowadzona przez Ministerstwo Finansów (MF) w porozumieniu z organizacjami biznesowymi.

Jak zapewniają przedstawiciele MF, w najbliższym czasie podzielona płatność nie będzie wprowadzana jako mechanizm obowiązkowy dla wszystkich. Przez pierwsze pół roku system będzie testowany i jeśli się sprawdzi, tj. będzie działał sprawnie i nie ujawni nieprzewidzianych zjawisk, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić mechanizm podzielonej płatności jako rozwiązanie obligatoryjne w branżach, gdzie zastosowano mechanizm odwróconego VAT-u, czyli np. w usługach budowlanych, handlu złomem, stalą czy wybranymi wyrobami elektronicznymi, jak np. telefony komórkowe.

 

JPK w MŚP

Wcześniej Ministerstwo Finansów wprowadziło tzw. jednolity plik kontrolny (JPK). Na podstawie rt.. 193a ordynacji podatkowej, dla części przedsiębiorstw obowiązuje on już od lipca 2016, ale mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobligowane do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na wezwanie organów podatkowych i kontroli skarbowej od 1 lipca 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny to księgi podatkowe oraz dokumenty księgowe prowadzone w formie cyfrowej, za pomocą programów komputerowych w określonym formacie. Jak wyjaśniają przedstawiciele MF, celem wprowadzenia JPK było umożliwienie podatnikom dostarczania fiskusowi informacji w formie elektronicznej, co z kolei pozwoli urzędnikom łatwiej zlokalizować tzw. puste faktury.

Firmy, które będą generować JPK od lipca, powinny zadbać o zapewnienie sobie oprogramowania, które zapewni im możliwość przygotowania i wysyłki plików. Powinny też, jeszcze przed wezwaniem organów kontrolnych, dać sobie czas na przećwiczenie procedur, a przede wszystkim pracy z programem, bowiem wprowadzenie rozwiązań cyfrowych oznacza w przyszłości pożegnanie z analogową księgowością, arkuszami kalkulacyjnymi i wydrukami dokumentów.

 

Praca z programem

Istotą wprowadzonych rozwiązań jest digitalizacja procedur. Dzięki niej – w przypadku JPK – pozwoli ona na skrócenie czasu przekazywania informacji, uprości przygotowanie plików dzięki automatyzacji poszczególnych procesów i ostatecznie obniży koszty opracowania dokumentów. Stronie skarbowej ułatwi zaś kontrolę, uprości weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Zatem przedsiębiorcy nie zostają sami z nowymi procedurami. Towarzyszy im oprogramowanie dla biznesu, dostosowane do nowych regulacji. Takie oprogramowanie przygotował m.in. Comarch. Jak podkreślają specjaliści oprogramowania biznesowego Comarchu, ich systemy ERP są zawsze na bieżąco z przepisami podatkowymi. Wszystkie systemy z rodziny Comarch ERP umożliwiają utworzenie i udostępnienie każdej struktury JPK na żądanie, na elektronicznym nośniku danych. Ich przygotowanie przebiega intuicyjnie i bezproblemowo. Na stronie internetowej Comarchu działa instrukcja nagrana w formie filmu, w której krok po kroku przedstawiona jest procedura tworzenia JPK dla wszystkich struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, tj: ksiąg rachunkowych (JPK-_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynu (JPK_MAG), ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), faktur sprzedaży VAT (JPK_FA), podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencji przychodów (ryczałtu) (JPK_EWP).

 

Korzyści z cyfryzacji

Przedsiębiorcy korzystający z oprogramowania i przeprowadzający za jego pośrednictwem płatności VAT, prowadzący ewidencję VAT nie będą musieli obawiać się sankcji VAT. Dzięki większej przejrzystości przelewów w mniejszym stopniu będą narażeni na zawarcie transakcji z nieuczciwym kontrahenem, którego celem jest wyłudzenie podatku VAT.

– System ERP zadba również o integrację systemu finansowo-księgowego firmy z bankiem także w zakresie podzielonej płatności. Wystarczy zaznaczyć na fakturze, że będzie płacona w systemie split payment. Na tej podstawie system automatycznie wygeneruje odpowiedni komunikat przelewu, który pozwoli na przekierowanie kwoty VAT na specjalny rachunek bankowy powiązany z bieżącym rachunkiem sprzedawcy, na który wpłacono kwotę brutto – mówi Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP .

W przypadku JPK cyfryzacja oznacza brak papierowych wydruków, automatyzację pracy, czyli ułatwienie operacji i ich przyspieszenie. Ponadto dostęp do danych w formacie umożliwiającym zastosowanie narzędzi analitycznych i ułatwiony audyt. I – oczywiście – łatwiejszą, szybszą a co za tym idzie bardziej efektywną kontrolę skarbową. Jak przekonują specjaliści oprogramowania – korzyści z automatyzacji są dla przedsiębiorstw ewidentne. – Jeśli poniesie się koszty informatyzacji księgowości, szybko przełożą się one na korzyści operacyjne. Jednak przedsiębiorców czeka sporo pracy między innymi w zakresie przeszkolenia służb finansowo-księgowych, wdrożenia systemów informatycznych, przećwiczenia procedur, przestawienia się na cyfrową obsługę płatności VAT, ewidencji podatkowych oraz relacji z organami podatkowymi – mówi Barbara Przybylska.

 

artykuł sponsorowany