Pobierz e-pity 2019

Zwrot VAT za materiały budowlane - nowe limity w II kwartale 2014 roku

Iwona Maczalska 20.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Od kwietnia 2014 roku możemy spodziewać się wzrostu limitów zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Wszystko za sprawą komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w którym ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r. wyniosła 4228 zł.

20 lutego 2014 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r. wyniosła 4228 zł. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe limity zwrotu VAT za materiały budowlane.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w II kwartale 2014 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.
 

Wniosek złożony w II kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.228 zł = 295.960 zł * 12,195 % = 36.092,32 zł 30m2 * 4.228 zł =126.840 zł* 12,195 % = 15.468,14 zł
Wniosek złożony w II kwartale 2014 na FV:
22% VAT 4.228 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 4.228 zł 65,22 %36.092 zł15.468 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.228 zł = 295.960 zł * 9,959 % = 29.474,66 zł 30m2 * 4.228 zł = 126.840 zł * 9,959 % = 12.632 zł
22% VAT 4.228 zł55,23 %29.475 zł12.632 zł
23% VAT 4.228 zł55,23 %29.47512.632 zł

 

Iwona Maczalska
PIT.pl

Uwaga ! Zwrot VAT za materiały budowlane - zmiany w 2014 roku

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT.

Podatnicy, którym od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, korzystać mogą z niego w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.