Pobierz e-pity 2019

Zwrot podatku PIT za 2013 rok najpóźniej do 30 lipca

Iwona Maczalska 14.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaUrząd Skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego PIT. Osoby, które prawidłowo rozliczyły się z fiskusem, a takiego zwrotu jeszcze nie otrzymały mogą się go spodziewać najpóźniej 30 lipca bieżącego roku.

Sprawdź przez internet, kiedy dostaniesz zwrot nadpłaty PIT za 2013 rok

Zasady regulowania nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje ordynacja podatkowa z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 77§1 pkt. 5 nadpłata podatku PIT podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji PIT. W przypadku osób, które dokonały korekty zeznania po terminie złożenia właściwej deklaracji zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 2 miesięcy od z daty złożenia korekty.

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych może być zwrócona na trzy sposoby:

  • w gotówce w kasie urzędu skarbowego,
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osoby fizyczne w deklaracji ZAP-3 bądź przez przedsiębiorców w CEiDG-1,
  • przekazem pocztowym.

Iwona Maczalska,
PIT.pl