Pobierz e-pity 2019

Zwolniony prezes odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Piotr Szulczewski 26.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

26.06 Zwolniony prezes odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Piotr SzulczewskiRezygnacja lub zwolnienie prezesa zarządu spółki nie ograniczy od razu jego odpowiedzialności za zobowiązania podatkowej spółki. Uwolnienie się od odpowiedzialności wymaga szczególnej procedury. Co więcej, odpowiedzialność tego rodzaju nie dotyczy wyłącznie prezesa, ale również pozostałych członków zarządu.

Odpowiedzialność byłych członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. Odpowiedzialność ta dotyczy również nienależnie pobranych nadpłat, zwrotów podatku, wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika lub inkasenta czy też oprocentowania tych kwot, powstałych w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w stosunku do członków zarządu jest solidarna i obejmuje cały majątek prywatny członków zarządu. Warunkiem odpowiedzialności jest jednak wcześniejsze ustalenie, że egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Dodatkowo możliwe jest, by przy spełnieniu się powyższych warunków były członek zarządu spółki z o.o. nie poniósł odpowiedzialności nawet w przypadku posiadania majątku prywatnego. Odpowiedzialność taka nie wystąpi, gdy członek zarządu wykazał, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), albo
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

Końcowo możliwe jest również od odstąpienia od egzekucji z majątku prywatnego, gdy były członek zarządu wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl