Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS: Zmiany w Panelu Płatnik

Ewelina Czechowicz

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 16 maja 2021 r. płatnicy mogą korzystać z nowych funkcji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć dane dotyczące zwolnień lekarskich, możliwość dodawania kodu zawodu osób ubezpieczonych, oraz możliwość korzystania z nowych zakładek. Co się zmieni piszemy poniżej. 

Zaświadczenia lekarskie

Płatnicy otrzymają dostęp do danych dotyczących anulowanych zwolień lekarskich. Po wybraniu przycisku "Dane zaśw. anulowanego" będą otwierać się formularze anulowanego zaświadczenia, ale tylko gdy dotyczy ono tego samego płatnika. Dodatkowo płatnik będzie miał możliwość podejrzenia anulowanego dokument AZLA przez link AZLA wyświetlany w nowej kolumnie o nazwie "Status".

Możliwość zamawiania danych archiwalnych

Przez nowy przycisk "Zamów dane archiwalne" jak informuje ZUS płatnik będzie mógł zamówić archiwalne zaświadczenia lekarskie swoich ubezpieczonych. Będą one dostępne na  PUE po upływie maksymalnie 48 h.

Płatnik będzie mógł filtrować zaświadczenia lekarskie według kodu tytułu ubezpieczenia. 

Osoby zgłoszone do ubezpieczeń

Kod wykonywanego zawodu wykazywany w dokumentach zgłoszeniowych od 16 maja 2021 r. będzie dostępny w danych ubezpieczonego w zakładce [Ubezpieczenia] > [Szczegóły].

Będą też dostępne nowe zakładki:

  • [Złożone RIA],
  • [Niezłożone RIA].

W zakładkach tych będą dane ubezpieczonych, za których płatnik przekazał dokument OSW a więc oświadczył, że ma zamiar skrócić okres przechowywania akt i: złożył dokument ZUS RIA, nie złożył dokumentu ZUS RIA, który powinien złożyć razem z dokumentem ZUS ZWUA (wyrejestrowującym ubezpieczonego po złożeniu przez płatnika oświadczenia – OSW) albo powinien złożyć w ciągu roku od złożenia oświadczenia ZUS OSW.

Dokumenty i wiadomości

W sekcji [Zaświadczenia lekarskie] pojawi się nowa kolumna [Pobrane], w której będą dane z informacją (TAK/NIE) o pobraniu lub wyeksportowaniu zaświadczeń lekarskich. Przy eksporcie zaświadczeń lekarskich nastąpi zmiana domyślnej nazwy pliku: nazwisko_imie_data_seria NumerZwolnienia. W sekcji "Dokumenty robocze" i sekcji "Dokumenty wysłane" w nowej kolumnie "Dotyczy" będzie imię i nazwisko ubezpieczonego, którego dotyczy dokument (tylko dla nowo utworzonych lub wysłanych dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b, ZAS-12).

ZUS:zmiany w programie Płatnik

Źródło:shutterstock

Zmiany w programie ePłatnik

Dodatkowo pojawią się zmiany:

  • w dokumentach zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonego (w kreatorach oraz w dokumentach tworzonych ręcznie) będzie wyszukiwarka adresów według słowników TERYT/PNA, 
  •  w nowej wersji dokumentów zgłoszeniowych (ZUS ZUA i ZUS ZZA) płatnik będzie podawał kod wykonywanego zawodu (z uwagi na zmiany dla wszystkich dokumentów ubezpieczeniowych została podniesiona wersja KEDU do 5.3.),
  • w kartotece ubezpieczonego w zakładce [Ubezpieczenia] będzie informacja o kodzie wykonywanego zawodu.

Nowa wersja programu

Od 7 maja 2021 r. na stronie bip.zus.pl dostępna jest nowa wersja dokumentacji do wytworzenia oprogramowania interfejsowego - wersja 2.15 (ważna od 16.05.2021 r.).

Źródło: ZUS.pl

ZUSZwolnienia z ZUS