ZUS: dopilnuj ważnego terminu dotyczącego świadczenia 500+. Czas tylko do jutra

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności złożenia wniosku o świadczenie 500+. Chodzi  o możliwość pobierania świadczenia w nowym okresie zasiłkowym trwającym od 1 czerwca do 31 maja 2023 roku.

» Na PUE ZUS można sprawdzić nowe daty wypłaty świadczenia 500 plus

"Wniosek o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus", na nowy okres świadczeniowy - trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego 2023 roku - warto złożyć do 30 czerwca 2022 r., aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Rodzice, którzy złożą ten wniosek w lipcu otrzymają środki od lipca. Ta zasada dotyczy kolejnych miesięcy"– uczula rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wniosek o 500+

Aktualnie jedyną możliwością ubiegania się o świadczenie 500+ jest złożenie wniosku drogą elektroniczną. Można go złożyć za pośrednictwem Platformy usług Elektronicznych PUE ZUS, swojego konta bankowego bądź portalu Empatia.

Sposoby składania wniosku o przyznanie świadczenia 500+ pokazuje poniższy wideoporadnik:

Źródło: Elektroniczny ZUS / youtube

Nowe terminy wypłaty świadczenia 500+?

Od kiedy obsługa programu 500+ została przejęta wyłącznie przez ZUS, obowiązują nowe terminy wypłaty świadczeń. Każdy rodzic ma stały termin płatności, który jest przydzielany automatycznie, losowo i będzie on obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane 500 plus. Jak go sprawdzić? Jak radzi rzecznik ZUS ,,Każdy rodzic ma stały termin płatności, który może sprawdzić na PUE ZUS. Termin płatności został przydzielony automatycznie i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Kolejne terminy wypłat to 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej”.

ZUS