Pobierz e-pity 2019

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2015 roku

Iwona Maczalska 04.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Minister Finansów przedstawił pakiet zmian podatkowych, jakie mają obowiązywać od stycznia 2015 roku. Zmiany nie ominą podatku od nieruchomości.

Opodatkowanie zakupu nieruchomości

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów Mateusza Szczurka od przyszłego roku możemy spodziewać się zmian w płatnościach podatku od nieruchomości. Przypomnijmy, że aktualne zasady opłacania podatku od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 nr 95 poz. 613). Zgodnie z art. 6 ust. 7 wspomnianej ustawy podatek ten można opłacać jednorazowo lub w IV ratach - płatnych w następujących terminach:

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

  1. Do dnia 15 marca,
  2. Do 15 maja,
  3. Do 15 września,
  4. Do 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Co zmieni się w 2015 roku?

Od stycznia 2015 roku możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ratach nie będą mieli podatnicy, u których podatek ustalony w drodze decyzji gminy nie będzie przekraczał 100 zł. Z kolei podatnicy, u których kwota podatku należnego nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej (6,10 zł) zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. W przypadku tych podatników nastąpi rezygnacja z samego obowiązku przekazywania decyzji przez gminę.

Powyższe zmiany dotyczyć będą również podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Iwona Maczalska,
PIT.pl