Zmiany w PUE ZUS spowodowane e-ZLA

ZUS poinformował, że od 14.08.2018 r. została udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadziła zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).

  • Dodana została możliwość nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA – pełnomocnik płatnika z nadanym upoważnieniem ograniczonym ma dostęp wyłącznie do zakładek Zaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika i w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Upoważnienie może być od razu nadane jako upoważnienie ograniczone - mocodawca składając do ZUS pełnomocnictwo na druku ZUS-PEL może określić zakres pomocnictwa wyłącznie do e-ZLA.

 

<< MPiPS: e-Zwolnienia lekarskie dopiero od 1 grudnia 2018 r. >>

 

Jednocześnie osoba fizyczna w roli Płatnik może samodzielnie w dowolnym momencie ograniczyć pełnomocnictwa wybranym lub wszystkim osobom, którym do tej pory nadała upoważnienia pełne (Panel płatnika – ustawienia konfiguracja profilu – role upoważnienia – upoważnienia ograniczone). Instrukcja ograniczania pełnomocnictwa przez płatnika - osobę fizyczną w załączeniu (plik pdf 234 kb).

 

<< Ustawa o niskim ZUS dla firm podpisana >>

 

  • ZUS umożliwił grupowy eksport dokumentów w formacie .xml ze skrzynki Dokumenty i wiadomości - Zaświadczenia lekarskie. Oprócz możliwości pobrania pojedynczego dokumentu (przycisk Pobierz dokument) dodano możliwość grupowego eksportu (przycisk Eksport), gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum .zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi.
  • Dodana została informacja o statusie w eksportowanych zwolnieniach z menu Panel płatnika - sekcja Zaświadczenia lekarskie. Eksport obejmuje wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego, łącznie ze statusem zwolnienia lekarskiego. Zmianę schematu eksportowanego pliku .csv ZUS opisał na stronie o e-ZLA.
  • ZUS rozszerzył katalog wniosków, które mogą być podpisywane za pomocą profilu PUE. Złożenie tych dokumentów nie wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ani profilem zaufanym ePUAP:

- ZUS Z-15 wniosek o zasiłek opiekuńczy,

- ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników),

- ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składe (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),

- ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych),

- ZUS ZZU Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.

 

Źródło: ZUS.pl