Zmiany w okresie wyczekiwania na zasiłki i wypłacie świadczeń z ZUS

Ewelina Czechowicz

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wprowadzenie zmian w zakresie  nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Wprowadzone zmiany mają zracjonalizować wydatki z zapobiegać nadużyciom. Dodatkowo ZUS ma dokonywać w niedalekiej przyszłości wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus".

 

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa okres ten zależy od charakteru ubezpieczenia i wynosi:

 

  1.  30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  2.  90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 

Otrzymanie zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego nie jest aktualnie uzależnione od opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe i przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia. Ma się to zmienić, a okres wyczekiwania na zasiłek chrobowy miałby zgodnie z proponowanymi zmianami zostać wydłużony.

Zmiany w okresie wyczekiwania na zasiłki

Źródło:shutterstock

 

Zmiany w okresie wyczekiwania na zasiłki, które proponuje ZUS

 

ZUS proponuje wprowadzenie zmian nabywaniu prawa do świadczeń przez osoby, które zaczęły podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Co ważne okres wyczekiwania miałby objąć zasiłki macierzyński i opiekuńczy, a w przypadku zasiłku chorobowego organ rozważa wydłużenie okresu wyczekiwania.  

 

Według propozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego tak aby okres wyczekiwania wynosił:

 

  • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 

Automatyzacja obsłudze płatników i wypłacie zasiłków

Zakład ubezpieczeń planuje również wprowadzenie automatyzacji przy obsłudze płatników składek i wypłacie zasiłków. ZUS chce przejąć  wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Świadczenia zgodnie z propozycją ZUS miałby być wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim bez konieczności wypełniania wniosków.

 

500 plus z ZUS

 

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają również prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która reguluje funkcjonowanie programu "Rodzina 500 plus". Resort  proponuje, by składanie wniosków odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej. Planowane jest także odejście od corocznych naborów i wypłacanie świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Dodatkowo świadczenie miałoby być wypłacane przez ZUS a nie jak dotąd przez samorządy.

 

 

 

 

 

 

ZUS