Pobierz e-pity 2019

Zmiana wskaźników podatkowych z dniem 1 czerwca

Iwona Maczalska 13.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-05-14 

Z dniem 1 czerwca spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2015 roku wyniosło 4.054,89 zł.

We wtorek 12 maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015 roku wyniosło 4.054,89 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2015 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2015 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

 
Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 201 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2015 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,5
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
155,81 zł 194,77 zł  233,72 zł 01.06.2014
152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł 01.03.2014

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

Ograniczenie emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.838,50 zł 5.271,40 zł 01.06.2015
2.759,90 zł 5.125,50 zł 01.03.2015

* podane kwoty są kwotami brutto

Iwona Maczalska,
PIT.pl