Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiana wskaźników podatkowych z dniem 1 czerwca

Iwona Maczalska 11.05.2017 11:00 (aktualizacja: )

2017-05-12

Z dniem 1 czerwca spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych. Wszystko za sprawą wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2017 roku wyniosło 4.353,55 zł.

Wynagrodzenie minimalne w I kwartale 2017 roku
Źródło: YAY foto

W czwartek 11 maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 roku wyniosło 4.353,55 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2017 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2017 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

<< Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych>>

 
Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2017 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2017 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
174,14 zł 217,68 zł 261,21 zł 01.06.2017
168,76 zł 210,95 zł 253,14 zł 01.03.2017

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

<< Ograniczenie emerytury >>

 

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
3.047,50 zł 5.659,60 zł 01.06.2017
2953,20 zł 5.484,60 zł 01.03.2017

* podane kwoty są kwotami brutto

Iwona Maczalska,
PIT.pl